Straatpastoraat Leeuwarden

Straatpastoraat ……… …… een plek waar je veilig bent …… waar je naam gekend en genoemd wordt …… waar tijd voor je wordt gemaakt en aandacht wordt gegeven …… waar geen traject wordt gestart en doelstellingen geformuleerd …… waar je zomaar boven je problemen wordt getild …… waar je bent zoals je bent  

Meer over ons

Geke is vaak in de stad te vinden. Dan zoekt ze de daklozen op die bij de voormalig bibliotheek zitten of op andere plekken in de stad elkaar opzoeken. Of ze gaat naar instellingen als Marena, waar mensen wonen die zorg nodig hebben of naar de dagopvang van de GGZ.
Het project richt zich allereerst op het bieden van geestelijke verzorging aan mensen die dak- en thuisloos zijn en meestal buiten de reguliere zorgkaders vallen. Ook het deel van de doelgroep ‘dak- en thuislozen’ dat niet ‘buiten slaapt’ zal binnen het aandachtsveld van de straatpastor vallen. Met name de groep van zgn ‘zorgmijders’ krijgt de grootste prioriteit.

Naam en adres

Straatpastoraat Leeuwarden
Bagijnestraat 36
8911 DR, Leeuwarden

Documenten