Straatpastoraat Eindhoven

Wandelend door de stad zie je zeker overdag in het centrum allerlei mensen, winkelend publiek, ouderen die even de bus genomen hebben, jeugd die vertier zoekt. En daartussen ook mensen voor wie de ‘straat’ hun huis is. Zij wonen en leven op straat, hebben daar hun slaapplaats, kennen de inloophuizen, de soepkar en weten op hun manier te overleven. En ook buiten het centrum ‘wonen’ deze mensen op allerlei plekken waar we het misschien niet vermoeden. Het is een kwetsbare groep die op een of andere wijze buiten de gewone samenleving valt en vaak ook met psychische en religieuze problemen kampt. Om te voorzien in de pastorale zorg voor deze ‘straatbewoners’ is de kerkelijke instelling Straatpastoraat Eindhoven in het leven geroepen. De Kerk moet immers daar zijn waar mensen in de knel komen, of zoals wel eens gezegd wordt 'leven aan de rafelrand van onze samenleving'.  

Naam en adres

Straatpastoraat Eindhoven
geen bezoekadres
5621 JB, Eindhoven

Documenten