Stiltecentrum Hoog Catherijne

Geïnspireerd door christelijke tradities wil het Stiltecentrum evangelische waarden op een eigentijdse manier onder de aandacht brengen. Dit doen we enerzijds door het bieden van gastvrijheid en de mogelijkheid tot ontmoeting en gesprek, anderzijds door de mogelijkheid tot vieren en bezinning in de kapel. U bent van harte welkom!
  • om even uit te rusten van het winkelen
  • voor een gezellig praatje
  • voor een goed gesprek
  • voor een korte gebedsviering om kwart voor één
  • om te bidden of een kaarsje aan te steken

Meer over ons

dagelijks een middagpauzeviering

Naam en adres

Stiltecentrum Hoog Catherijne
Godebaldkwartier 74
3511 DZ, Utrecht