Stichting Straatpastoraat Leiden

Vragen rond zingeving zijn bij dak- en thuislozen niet anders dan bij ‘gewone’ mensen, maar de ménsen zijn anders. Het zijn kwetsbare en bijzondere mensen die bij de straatpastor een oor vinden voor zaken die in de zorg niet aan de orde komen.Op vrijdagmiddag 18 oktober 2019 organiseerden straatpastor Femke Post en Gerda Pieters van M25 Leiden, met hulp van Paula van Kalmthout (Oma gaat op stap) voor het eerst een Mannendag voor dak- en thuislozen in De Bakkerij. Het was een geweldige middag, maar er moest op het laatste moment wel wat geïmproviseerd worden…Lees hier het interview met straatpastor Femke Post. 

Naam en adres

Stichting Straatpastoraat Leiden

Oude Rijn 44 b/c

2312 HG, Leiden

06-28109931

pastor@straatpastoraatleiden.nl