Het Ronde Tafelhuis

Het Ronde Tafelhuis is een interreligieus ontmoetingscentrum in Tilburg-Noord. In deze wijk wonen mensen uit alle werelddelen en met allerlei verschillende culturele, maatschappelijke en religieuze achtergronden. Het Ronde Tafelhuis biedt al deze mensen een plek om samen te komen en gezamenlijk activiteiten te organiseren. Religie, zingeving en levensbeschouwing nemen daarbij een belangrijke plaats in.

Meer over ons

Met Taallessen, TaalTafels en WijkWijzers biedt het Ronde Tafelhuis oude en nieuwe wijkbewoners de mogelijkheid om verbindingen te leggen. Zo leert de één een nieuwe taal en maakt de ander kennis met een nieuwe cultuur. Werelden gaan open.
In de Wereldkeuken delen gemotiveerde vrijwilligers vrijwel dagelijks hun culinaire liefde voor eten uit het land van herkomst met bezoekers.
Verder zijn er jamsessies, gespreksgroepen, lezingen en filmavonden.

Naam en adres

Ronde Tafelhuis
Wagnerplein 4
5011 LP, Tilburg