Ontmoetingscentrum De Brug, Pelgrimvaderskerk

We zijn present in de wijk en willen een helper zijn voor hen die geen helper hebben. Er is plek, aandacht, respect voor iedereen. De Brug heeft de functie van een huiskamer waarin voor iedereen tijd en ruimte is voor ontmoeting. Vanuit de presentie bieden we verdere praktische en maatschappelijke hulp. We richten ons op de eenzame volwassenen in Delfshaven. We helpen de hulp-lozen. Dit zijn vaak mensen die zich in een sociaal isolement bevinden of ergens anders geen aansluiting vinden.

Naam en adres

Ontmoetingscentrum De Brug, Pelgrimvaderskerk
Aelbrechtskolk 20
3024 RE, Rotterdam