Stichting Loods

Stichting Loods biedt mensen een veilige plek waar zij de kans krijgen om mee te doen en waar zij gezien worden. Bezoekers kunnen helpen in de kringloopwinkel, fietsen opknappen, openbaar groen bijhouden of straten schoonhouden. Deze activiteiten dragen bij aan zelfwaardering en een zinvolle dagbesteding. Iedereen is welkom bij De Loods: ook mensen die steeds moeilijker aansluiting vinden in de samenleving, geen plek hebben of overlast veroorzaken. En niet alleen voor de activiteiten, maar ook voor een kop koffie, een warme maaltijd en een luisterend oor. Loods leren kennen? Bekijk deze video:  

Meer over ons

In de stadswandeling De Verscholen Stad vertellen voormalig dak- en thuislozen hun verhaal aan de hand van plekken in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch.
De Zelfkrant is een straatkrant die wordt verkocht door mensen die dak-of thuisloos zijn (geweest) of niet rond kunnen komen van hun minimuminkomen.

Naam en adres

Stichting Loods
Ridderspoorstraat 2
5212 XP, Den Bosch