Wijkpastoraat Rotterdam West

Het Wijkpastoraat Rotterdam West wil vanuit het evangelie present zijn bij de meest kwetsbare mensen in Rotterdam West. Vanuit de christelijke traditie wil het Wijkpastoraat aansluiten bij de levensvragen van mensen en hen ondersteunen in hun strijd om een menswaardig bestaan met behoud van hun waardigheid, hen aanmoedigen zelf weer zeggenschap te hernemen in zaken die hun bestaan bepalen en een bijdrage leveren aan de opbouw en het welzijn van de samenleving in het westen van Rotterdam waarin mensen erkend en gezien worden zonder dat er gelet wordt op ras, kleur, godsdienst en cultuur.  

Meer over ons

VROUWENHUIS ROSA: Conversatieles, Arabische les, Hindi les, Vrouwenkoor Grenzeloos, Somalische groep, Turkse groep, Afghaanse groep, Pakistaanse groep, Bewegen op muziek, Yoga, Zumba, Handwerkles, Collage maken
KINDERPROJECTEN: Spelen op het schoolplein, Inloop, Meidenclub, Koken met jongens, praktische cursussen zoals ehbo voor kinderen, Vakantie-activiteiten, Opvoedingsondersteuning voor ouders
WEEKENDEN VOOR KINDEREN/JONGEREN OF GEZINNEN

Naam en adres

Wijkpastoraat Rotterdam West
Burg. Meineszstraat 4
3022 XE, Rotterdam