AMOC - Regenbooggroep

Op goed geluk zoeken nogal wat EU-inwoners werk in een ander deel van Europa. Op drift door slechte economische omstandigheden in hun geboorteland. Een aantal komt in Nederland terecht, dat is vaak Amsterdam.

Zij vinden hier meestal een harde realiteit: geen werk, geen loon, geen onderdak. De overheid beschouwt ze als niet-rechthebbend: geen recht op uitkering, zorg en huisvesting. Extra moeilijk is dat velen alleen hun moedertaal spreken. Uit deze combinatie volgt niet zelden een neergaande spiraal, met psychische en andere problemen van dien.

Voor deze kwetsbare groep buitenlanders heeft AMOC een specifiek aanbod. Ze krijgen overdag opvang in de inloop aan de Stadhouderskade. Ook is er een beperkte nachtopvang waarmee 24 uur per dag opvang in een crisissituatie is gegarandeerd.

Openingstijden

Wat te doen

maandag
10:00
17:00
inloop
dinsdag
10:00
17:00
inloop
woensdag
10:00
17:00
inloop
donderdag
10:00
17:00
inloop
vrijdag
10:00
17:00
inloop
zaterdag
12:00
19:30
gebruikersruimte

Naam en adres

AMOC (inloophuis/ gebruikersruimte) Regenbooggroep

Stadhouderskade 159

1074 BC, Amsterdam

020-6721192

info@deregenboog.org