Willen jullie je buurt weer in beweging krijgen? Vraag aan bij Oranje Fonds

Na twee jaar van lockdowns en afstand houden is er grote behoefte aan ontmoeting en verbinding in de buurten.

Daarom geeft het Oranje Fonds een boost aan het (opnieuw) kennismaken met elkaar door middel van de tender ‘Reuring in de Buurt’. Initiatieven die events willen organiseren om buurten weer bij elkaar te krijgen, kunnen vanaf 1 juni een aanvraag indienen om dit te realiseren. Wil je bijvoorbeeld een wijkfestival met activiteiten op meerdere plekken organiseren of een theaterproductie voor en door buurtbewoners? Dan is het Oranjefonds er voor jullie!

Voor deelnemers aan deze tender organiseert het Oranjefonds gratis twee kennisdagen met leuke workshops over wat er wel en niet werkt bij het stimuleren van contact, de inzet van sociale media om ontmoetingen zichtbaar te maken en het betrekken van bewoners bij blijvende reuring in de hun buurt.
Een aanvraag is maximaal € 15.000 en 50% van de kosten en er werken 3 organisaties samen. Aanvragen kunnen ingediend worden van 1 juni tot 15 september, zover het beschikbare budget reikt,