Wijkpastoraat voorbeeld bij omgaan met armoede

Recent verscheen de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociale domein’. Als vorm van integrale ondersteuning wordt het wijkpastoraat genoemd in deze handreiking. Dat is interessant. Immers, doordat er geen grote aantallen wijkpastoraten zijn en zij door hun integrale werkwijze in geen enkel  hokje passen, kom je ze niet vaak tegen in de literatuur.

“Als kinderen, jongeren en ouders een relatie met een professional kunnen opbouwen zullen zij hem of haar eerder in vertrouwen nemen. Vooral professionals, ervaringswerkers en vrijwilligers bij basisorganisaties als wijkpastoraten, kinderopvangorganisaties en buurthuizen komen met veel kinderen, jongeren en ouders in contact en kunnen goed een vertrouwensrelatie opbouwen. Door naar buiten te treden en zich open te stellen komen deze professionals sneller in contact met kinderen, jongeren en ouders in armoede en worden zij makkelijker gevonden.”(21) De uitleg hoe je dat doet sluit naadloos aan bij de werkwijze van het wijkpastoraat: relatie opnouwen, respect geven, betrouwbaar zijn. De theoretische onderbouwing komt uit de presentietheorie van Andries Baart en de positieve basishouding van Tine van den Regenmortel en het Balansmodel van het Nederlands Jeugdinstituut.

Het Trainingscentrum Kor Schippers, opgericht door buurtpastor Titus Schlatmann, wordt genoemd in de paragraaf ‘Professionals versterken en faciliteren’.

Informatie en inspiratie

Het is een handreiking die de moeite waard is voor wie werkt of wil gaan werken met gezinnen in armoede. Het is niet alleen mooi om de erkenning te zien van de werkwijze van wijkpastoraat temidden van andere waardevolle aanpakken. De veelheid aan verwijzingen en werkmethoden is tegelijk een bron van informatie en inspiratie. Aspecten van armoede zoals isolement, gezondheid, schulden en hoe je die aanpakt, het komt allemaal aan bod. Andere organisaties met een kerkelijke achtergrond die genoemd worden zijn Schuldhulpmaatje, Moneyfot en Stichting De Vonk. Voor nieuwe initiatieven zeer leerzaam en voor bestaande organisaties een mooie spiegel om het eigen werk te midden van al die andere aanpakken te zien.

Lusse M. & Kassenberg, A. (2021). Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein. Handreiking voor professionals. Hogeschool Rotterdam en Hanzehogeschool Groningen, blz 21 en 22.

De handreiking is hier te lezen.

Het Rotterdamse Laurensfonds liet de Hogeschool Rotterdam onderzoek uitvoeren en heeft een leerkring rond kinderen in armoede.