Wat werkt bij armoede en schulden

De nieuwste kennis en interventies bij armoede en schulden vind je in het dossier wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden van Movisie.

De theorie over schaarste, ontwikkeld door Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir heeft de hulpverlening bewust gemaakt van de impact van schaarste op het gedrag van mensen. Het rapport van de WRR uit 2017 waarin gesproken wordt over weten, kunnen, handelen, was voor velen een eye opener. Bij schuldhulp gaat het niet alleen om weten en kunnen, er is ook de competentie nodig om te handelen. Daar zitten vaak belemmeringen zoals gebrek aan zelfvertrouwen.
In het dossier worden aansluiten bij (blz. 44 en 57 , gelijkwaardigheid (blz 59) en empowerment (blz 33) genoemd als belangrijke voorwaarden om de gevolgen van armoede te beperken. Juist dat zijn kenmerken die je bij het werk van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat tegenkomt. Het is zeer de moeite waard om dit dossier door te lezen om je kennis bij de tijd te houden.

Gepubliceerd: 1 september 2020