Voordrachten Ab Harrewijn Prijs gezocht

De jury van de Ad Harrewijn Prijs zoekt voor de editie 2023 mensen en initiatieven die zich op originele wijze inzetten voor een ander, de buurt of samenleving.

Het hoeven geen uitgewerkte projecten te zijn of grote campagnes. De activiteiten van een persoon of klein groepje zijn voldoende. Een mooie manier om een initiatief bij jou in de buurt een hart onder de riem te steken!

Iemand voordragen

Iedereen die een inspirerend initiatief kent, solidair, creatief, wijzend op een nood of een taboe in de samenleving, wordt opgeroepen de jury daarop te attenderen, liefst vergezeld van zo uitgebreid mogelijke informatie, zoals een website of jaarverslag.

U kunt het initiatief, de hulprijke mens, het ondernemende project, de zorgzame (werk)groep per mail voordragen voor 1 maart 2023 bij secretariaat@abharrewijnprijs.nl. Uit de voordrachten kiest de jury vijf genomineerden, die op 13 mei gaan uitmaken wie de Prijs krijgt toegekend.

Feestelijke prijsuitreiking

De feestelijke uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs vindt plaats om zaterdag 13 mei 2023. Uit de voordrachten kiest de jury vijf nominaties, die beloond worden met een bedrag van 1.500 euro. De winnaar wordt beloond met een prijs van 5.000 euro.

Meer informatie: www.abharrewijnprijs.nl.