’t Hemeltje, een mooi inloophuis voor dak- en thuislozen in Eindhoven zoekt een derde coordinator (04-08)

Het is een baan voor 24 uur per week.

Wie zijn wij?
Ons Inloophuis voor dak- en thuislozen is een, door de kerken van Eindhoven e.o. opgezette
vrijwilligersorganisatie, die wordt aangestuurd door het team van 3 beroepskrachten.
Daarnaast zijn er nog 2 Maatjes, 1 Beheerder en een aantal vrijwilligers werkzaam in het
Inloophuis. Met elkaar bieden wij mensen die leven zonder dak of thuis, een veilige plek
waar je mag zijn wie je bent.

Ons Inloophuis is 5 dagen per week (zondag – donderdag) open van 12.00 – 15.00 uur. Wij
bieden dagelijks een luisterend oor en werken nauw samen met het netwerk
Maatschappelijke Opvang. Wij schenken koffie en thee en er is iedere dag de mogelijkheid
om een maaltijd te nuttigen. Ook bieden wij mogelijkheden om te douchen, kleding te
wassen, internet te gebruiken en de straatarts te consulteren.

De coördinator van het Diaconaal Inloophuis:

 •  is verantwoordelijk voor de gang van zaken in huis en dient een goed overzicht te
  hebben op alle zaken die spelen binnen het Inloophuis;
 • schept een veilig klimaat voor de medewerkers en zorgt voor de begeleiding van
  iedereen die er werkt;
 • in samenwerking met collega’s, maatjes en vrijwilligers zorg dragen voor een goede
  sfeer waarin gasten zich welkom voelen;
 • heeft een luisterend oor en beseft dat elke gast anders is en een eigen benadering
  vraagt;
 • werkt vanuit de presentie benadering, wat betekent dat het een persoon moet zijn
  die:
  o een warm hart heeft voor mensen uit alle lagen van de samenleving;
  o goed kan luisteren zonder oordeel of oplossing;
  o die er is voor gasten, vrijwilligers, maatjes en huiskamerbegeleiders en oog
  heeft voor ieders bijzondere talenten;
  o kwetsbaar durft te zijn en oog heeft voor andermans kwetsbaarheid, waardoor
  mensen zich veilig voelen;
 • past de regels toe, maar verliest de menselijke maat niet uit het oog;
 • probeert met humor bepaalde problemen op te lossen;
 • is flexibel, omdat elke situatie anders is en om een eigen oplossing vraagt;
 • heeft, gezien de nieuwe situatie van de Maatschappelijke Opvang in Eindhoven in
  2021, oog voor veranderingen binnen het Inloophuis en stuurt in samenwerking met
  het Bestuur het beleid bij;
 • is een gesprekspartner voor het Bestuur;
 • heeft geen bezwaar tegen onregelmatig werken, ook in het weekend;
 • woonachtig in Eindhoven is een pré, maar altijd bespreekbaar;
 • kennis van de Engelse taal.
 • Wat hebben we je te bieden?
 • een maatschappelijk buitengewoon relevante baan die geen dag hetzelfde is;
 • een klein team om in te werken;
 • scholing en training;
 • een actief bestuur ter ondersteuning van het team;
 • een salaris behorend bij Salarisschaal 8 van de Protestantse Kerk Nederland.

Wat vragen we van jou?

 • een positieve attitude ten aanzien van en respect voor de doelgroep;
 • een opleiding op HBO niveau in de GGZ, maatschappelijk- of agogisch werk of een
  vergelijkbare MBO opleiding met HBO denk- en werkniveau;
 • minimaal enige jaren ervaring in een relevant werkveld;
 • ervaring met de doelgroep en met werken vanuit de presentie benadering is een pré;
 • goede communicatieve- en netwerk vaardigheden;
 • capaciteiten op het vlak van coachen en begeleiden van vrijwilligers en
  ervaringswerkers, alsmede het houden van intervisies;
 • Capaciteiten op organisatorisch vlak.

Heb je interesse in deze baan?
Stuur dan je CV en sollicitatiebrief vóór 5 augustus 2022 naar de secretaris van het bestuur:
Ditta van Eijken, email: secretariaat@inloophuishemeltje.nl