Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West zoekt een Pastoraal werker (01-06)

Met het project “Kinderkansen in West” wil Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West een bijdrage leveren aan het vergroten van kansen voor kinderen die opgroeien in armoede.

We willen ervoor zorgen dat kinderen die opgroeien in het Westen van Rotterdam en de gezinnen waar zij toe behoren mee kunnen blijven doen in de maatschappij en gelijke kansen krijgen als kinderen die in beter gesitueerde gezinnen opgroeien.

Het project draait al in het Oude Westen, maar heel graag willen we het nu ook in het Nieuwe Westen opstarten.

 

Als werker opereer je in de wijk het Nieuwe Westen en heb je je basis in onze locatie BMVier in de Burgemeester Meineszstraat 4. Samen met onze kinderwerker die daar al werkt en de werkers die in het Oude Westen bij het project betrokken zijn, zul je werken aan het opstarten en dragen van het project in het Nieuwe Westen.

Je zult thuis moeten raken in de wijk, het vertrouwen van kinderen en ouders moeten winnen, en met hen volgens de methode van het project aan de slag moeten gaan middels een “KinderTafel” en een “OuderTafel”. Een belangrijk aspect daarbij is het opbouwen en onderhouden van een netwerk van organisaties en professionals die zich eveneens bezig houden met armoedebestrijding. Daarbij kan zijn dat je huisbezoeken in de wijk aflegt, contacten hebt met scholen en andere voorzieningen en groepen in de wijk.

Je profiel

  • HBO werk- en denkniveau
  • Aantoonbare affiniteit met de christelijke traditie
  • Je beschikt over de volgende kerncompetenties:
  • Pionier
  • Verbinder, sterk in 1 op 1 relaties
  • Goed kunnen omgaan met kinderen en hun ouders
  • Goed kunnen luisteren
  • Zelfstandig kunnen werken
  • Samen kunnen werken met vrijwilligers

Je plek in de organisatie

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West wil op grond van het evangelie, present zijn bij de meest kwetsbare mensen in Rotterdam West (Oude Westen, Middelland, Nieuwe Westen). Vanuit de Christelijke traditie willen we aansluiten bij de levensvragen van mensen en hen ondersteunen in hun strijd om een menswaardig bestaan met behoud van hun waardigheid; hen aanmoedigen zelf weer zeggenschap te hernemen in zaken die hun bestaan bepalen.

Dit doen we onder ander via het organiseren van activiteiten waarbij we veel bewoners bereiken. Zo is er in West een Buurtkerk, een inloophuis, Vrouwenhuis Rosa en wordt sociaal isolement van veel buurtbewoners voorkomen.

Daarnaast worden veel mensen bezocht voor pastorale gesprekken, ook mensen die niet (meer) bij een kerk betrokken zijn.

Je maakt deel uit van een team en legt verantwoording af aan het bestuur van de Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West.

Ons aanbod

De functie is in 2023 voor 8 uur per week. Je wordt aangesteld tot 31 december 2023 als ZZP’er. Er is perspectief voor inzet na deze periode. Doordat de organisatie klein is, zijn de lijnen kort op de werkvloer.

Belangstelling?

Je kunt solliciteren door een brief te sturen naar

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West,
p/a Mak Olieman
Erasmussingel 205, 3045 PH Rotterdam.

Wil je meer informatie, dan is dat natuurlijk mogelijk. Je kunt dan het contact opnemen met Ds. Katinka Broos 0644098889 of stuur een e-mail naar kwbroos@stichtingwijkpastoraatrotterdamwest.nl.