Sten Den Haag zoekt Adviseur Communicatie & Fondsenwerving (19-02)

Wil jij bijdragen aan een rechtvaardige stad door de verhalen van Stek te vertellen? Het zijn verhalen van mensen in kwetsbare situaties, die vertellen van de barst, maar ook van het licht dat er doorheen breekt. Ben jij iemand met oog en oor om deze op te pikken, heb jij de pen om ze te vertolken?

Wij hebben een vacature voor een strategisch denkende communicatie-professional, die de bezieling van onze organisatie weet om te zetten in aanstekelijke subsidieaanvragen en die kansen weet te pakken voor effectieve lobby- en communicatieprojecten.

Wij zoeken een creatieve en doortastende Adviseur Communicatie & Fondsenwerving voor 36 uur per week.

Wat ga je doen?
Je vervult binnen Stek de communicatieve spilfunctie. Je coördineert het communicatieteam dat wekelijks samenkomt. Je draagt in algemene zin zorg voor de uitstraling en positionering van Stek en de Haagse Diaconie als belangrijkste opdrachtgever van Stek, zowel in de advisering als in de uitvoering. Je adviseert management en directie op het terrein van communicatie en media en draagt met het team zorg voor een optimale aanwezigheid op sociale media. Je schrijft zelf teksten (persberichten, folders, jaarverslagen e.d.) of geeft er feedback op en ondersteunt de woordvoering.

Het leggen en onderhouden van relaties met (vermogens)fondsen en hen te betrekken bij het werk dat Stek doet, is het andere deel van je functie. Fondsenwerving is van vitaal belang voor ons werk en met veel fondsen hebben we een goede relatie. Jij ontwikkelt de strategie voor de toekomst en geeft daaraan ook uitvoering. Je bereidt met de projectleiders en de administrateur aanvragen en rapportages voor en je stemt projectbegrotingen en -rapportages met hen af. Soms schrijf je een aanvraag of rapportage zelf, een andere keer coördineer je vooral het proces en zorg je ervoor dat de aanvraag compleet en op tijd weg is. Je schrikt niet terug voor een financiële rapportage of taaie subsidieregeling.

Wie zijn wij?
Wij willen graag verschil maken. Stek, voor stad en kerk, wil mensen stimuleren zich met elkaar te verbinden, elkaar te beschermen, elkaar te versterken en elkaar te bezielen. Met 45 enthousiaste medewerkers en ruim 950 bevlogen vrijwilligers zetten wij ons in voor mensen in kwetsbare situaties. We zijn actief in opbouwwerk in de wijken, armoedebestrijding en individuele hulpverlening, de ondersteuning van vluchtelingen en mensen zonder geldige verblijfspapieren en in verschillende vormen van kinder- en jongerenwerk. Kijk maar eens op stekdenhaag.nl. Stek ondersteunt en verzorgt ook de communicatie van de Haagse Diaconie en is met name in diaconale zin de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk en Diaconie in Den Haag.

Stek heeft een compacte afdeling Communicatie & Fondsenwerving. Voor zowel communicatie als fondsenwerving is stevige ondersteuning aanwezig. Het werk gebeurt in nauwe afstemming met de directeur, managementteam en staf en staat ten dienste van de collega’s op de werkvloer. De communicatie maakt op dit moment een ambitieus vernieuwingsproces door.

Wie ben jij?
Je bent een creatieve en doortastende persoon, die minimaal enkele jaren ervaring als communicatieadviseur en/of fondsenwerver heeft opgedaan bij een maatschappelijke of vrijwilligersorganisatie, met een aantoonbaar trackrecord. Je kunt laten zien dat je kansen hebt gepakt en omgezet ten goede van mensen in kwetsbare situaties. Je hebt grote affiniteit met de missie van Stek.

Je vindt het leuk om in een kleine, informele en bezielde organisatie samen te werken met gedreven collega’s, die een verschil willen maken. Je legt makkelijk contact en bouwt snel een relevant netwerk op. Je houdt ervan om het strategische en adviserende werk te combineren met het operationele en uitvoerend. In situaties van crisis of plotselinge actie kun je betrokken en flexibel bijspringen. Je bent accuraat en zorgt dat deadlines worden gehaald. Je vindt het leuk om zelf te creëren, maar je hebt ook ervaring met de coördinatie en planning van het werk in teamverband.

Wat krijg je bij ons?

  • een uitdagende, soms veeleisende en altijd afwisselende baan in een informele, warme, gedreven en inspirerende organisatie;
  • een sleutelpositie in de organisatie, met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen invulling en met een aantrekkelijk en breed takenpakket;
  • goede en gemotiveerde collega’s die zich graag verder ontwikkelen;
  • een salaris ─ afhankelijk van opleiding en ervaring ─ van minimaal € 2.779 en maximaal € 4.534 bruto per maand (bij 36 uur per week);
  • prima arbeidsvoorwaarden (we volgen die van de Protestantse Kerk in Nederland), waaronder een 13e maand
  • scholingsmogelijkheden en talentontwikkeling;
  • een dienstverband voor de duur van een jaar met de mogelijkheid van verlenging.

Informatie en solliciteren
Is deze baan echt iets voor jou? Dan willen we je graag ontmoeten. Stuur je gemotiveerde sollicitatiebrief (gericht aan Derk Stegeman) en curriculum vitae uiterlijk op 19 februari 2023 naar Riccardo Fabrizi (managementassistent), via rfabrizi@stekdenhaag.nl.

Heb je inhoudelijke vragen, neem dan contact op met Derk Stegeman (directeur) via 070 3181616. Je mag ook bellen als je vooral in de communicatie- of de fondsenwervingskant van de functie geïnteresseerd bent.