Stem in de Stad zoekt Vrijwilligerscoördinator Ontmoeten (Haarlem, 22-10)

Stem in de stad Haarlem zoekt een vrijwilligerscoördinator Ontmoeten voor 21 uur per week. “Dichtbij mensen zijn, vooral bij mensen in nood.” Altijd welkom zijn op een veilige plek met mensen om je heen, als je buiten de boot dreigt te vallen, hoe mooi is dat! Die veilige plek is het Aanloopcentrum van Stem in de Stad, midden in het mooie Haarlem.

Stem in de Stad is een oecumenisch diaconaal centrum met tweehonderd vrijwilligers en tien professionals en richt zich op mensen in nood.

Voor ieder mens is het goed om gezien te worden, om aandacht te krijgen. Dat is het uitgangspunt van het werk bij Stem in de Stad. Wij zien in Haarlem en omgeving veel mensen die eenzaam zijn, die wel wat menselijke warmte kunnen gebruiken. Onder onze gasten zijn mensen die dakloos of thuisloos zijn, die gevlucht zijn of overleven in de illegaliteit, mensen met schulden en mensen die heel weinig anderen om zich heen hebben. Met onze vrijwilligers zijn wij een Huis van Aandacht voor deze mensen. Waar nodig doen we ook aan concrete hulp: we bieden een warme maaltijd aan voor wie op straat leeH, geven taallessen, organiseren activiteiten en verwijzen mensen door naar velerlei organisaties in Haarlem en daarbuiten. De straatpastor richt zich op daklozen en veel aandacht voor zingeving. Het hart van Stem in de Stad is ons Aanloopcentrum, waar alles wat we doen begint. Het is een Aandachtschenkerij en is zeven dagen per week open voor koffie, thee, een hapje en allerlei vormen van ontmoeting. Ook is het de plek waar hulpvragen als eerste terechtkomen.

Wat ga je doen?

Als vrijwilligerscoördinator is je kerntaak het werven, aansturen, begeleiden en ondersteunen van de vrijwilligers van het Aanloopcentrum. Bij Stem in de Stad werk je vanuit de Presentiebenadering, omschreven door Andries Baart. Presentie gaat uit van wederkerigheid en is bij Stem in de Stad vooral een manier waarmee we in de ontmoeting uitgaan van een onderlinge – gelijkwaardige – relatie. Binnen de ontmoeting is het bieden van een luisterend oor, passieve presentie wezenlijk, naast actieve vormen van presentie zoals creatieve en muzikale bijeenkomsten. Je werkt in overleg, verdeeld over drie dagen, bij voorkeur op dinsdag, donderdag en vrijdag. Daarnaast werk je ook één weekenddienst per maand en ben je bereid om op avonden te werken.

Wij zoeken een verbinder van het ‘no-nonsense’ principe, die goed kan luisteren en kan organiseren, die leiding kan geven aan een vrijwilligersteam en ook zelf een teamspeler is. Iemand die als Coördinator Ontmoeten stevig in de schoenen staat en bereid is met een klein kernteam samen vorm te geven aan ontmoeting. Iemand die zich positief verhoudt tot de christelijke identiteit van Stem in de Stad en zich wil laten inspireren door oude en nieuwe spirituele bronnen.

Wat vragen we?

 • Je hebt een HBO werk- en denkniveau
 • Je bent creatief en energiek
 • Je hebt ervaring in een coördinerende functie, bij voorkeur met vrijwilligers
 • Je hebt ervaring met de doelgroep
 • Je bent bij voorkeur woonachtig in Haarlem of direct omgeving
 • Je bent in het bezit van een VOG-verklaring Competenties
 • Je bent betrokken op mensen, luisterend en invoelend.
 • Je hebt organisatorische, communicatieve, leidinggevende en sociale vaardigheden.
 • Je bent creatief, initiatiefrijk en ondernemend.
 • Je kunt enthousiasmeren en samenwerken.
 • Je neemt verantwoordelijkheid en kunt grenzen stellen.

Arbeidsvoorwaarden

 • De aanstelling is voor de duur van een jaar.
 • Er is een reëel uitzicht op verlenging van de aanstelling.
 • De arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland is van toepassing.
 • Het salaris is overeenkomstig salarisschaal ti en bedraagt a[ankelijk van ervaring € 2.586,- € 3.749,- bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling.
 • Er is budget voor scholing, cursussen ed. Procedure en informatie

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Petra de Vries (zakelijk manager) tel. 023-53428ti1. Uw sollicitatie voorzien van curriculum vitae kunt u tot en met 21 oktober a.s. sturen naar annievandenbogaardt@stemindestad.nl o.v.v. ‘sollicitatie Vrijwilligerscoördinator Ontmoeten’. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 26 en 27oktober en 3 november. Sollicitanten worden geacht beschikbaar te zijn op genoemde sollicitatiedata. Aanstelling per 1 december 2022 of zoveel eerder als mogelijk is.