Stafmedewerker Netwerk DAK (15-05)

Voor de versterking van de organisatie heeft Netwerk DAK op dit moment twee vacatures. We zoeken een daadkrachtige directeur en een gedreven stafmedewerker als aanvulling op het huidige team, zodat we de komende periode kunnen bouwen aan de verdere versterking en verbinding van het netwerk van lokale inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat in Nederland.

 

NETWERK DAK ZOEKT EEN STAFMEDEWERKER

 

Netwerk DAK is het landelijk netwerk van inloophuizen, buurt- en straatpastoraat. De lid-organisaties zetten zich in voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Het zijn lokale plekken, waar dak – en thuislozen als mens gezien worden en hun kwaliteiten kunnen laten zien, waar individuele problemen  worden opgepakt, waar eenzamen weer sociale contacten opdoen en waar ieder mensen telt.

Inmiddels maken 150 aangesloten organisaties deel uit van het netwerk. De missie van Netwerk DAK is het verbinden, versterken en vertegenwoordigen van de aangesloten lid-organisaties. Netwerk DAK biedt specifieke ondersteuning en advies, organiseert uitwisseling en maakt zich, als spreekbuis, sterk voor het totale werkveld en daarmee voor de kwetsbare groepen in onze samenleving.

Netwerk DAK zoekt een stafmedewerker die als voornaamste taak heeft ontwikkeling en uitvoering van project-initiatieven ten dienste van de doelgroep, zijnde lokale en regionale inloophuizen voor kwetsbare mensen. Het betreft projecten die inzetten op beleidsbeïnvloeding, versterking van en verbinding binnen het werkveld. De stafmedewerker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van fondsen hiervoor. De stafmedewerker onderhoudt contacten met de lid-organisaties. De stafmedewerker levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het algemeen beleid van de organisatie samen met de directeur en het team van drie stafmedewerkers en onderhoudt een intensieve relatie met het werkveld van Netwerk DAK.

Van de stafmedewerker wordt een open oecumenische houding verwacht.
Het kantoor van Netwerk DAK is in Utrecht.

Het betreft een functie voor 24-32 uur per week.

U kunt uw motivatiebrief en CV uiterlijk 15 mei 2022 toezenden aan Mieke Zagt, bestuurslid Netwerk DAK, zagt@dds.nl. Meer informatie kunt u verkrijgen via Mieke Zagt, telefoonnummer 06 14896512. De gesprekken staan gepland op 25 mei.