Solidariteit is in wezen géén kwestie van christelijke liefdadigheid, maar van recht en rechtvaardigheid. Een opdracht dus voor ieder mens en elke instantie in onze rechtsstaat.

Derk Stegeman verwijst naar de woestijnvader Gregorius de Grote in zijn column. Gregorius zegt dat als je hulp geeft aan mensen in nood, geef je hun wat van hen is, niet van jezelf. Als je je bezittingen met anderen deelt, kun je daarom beter spreken over een daad van rechtvaardigheid dan van naastenliefde. De oproep van Stek aan Hagenaars om de energiecompensatie te delen met stadsgenoten die niet meer rond kunnen komen, sluit daar bij aan. Lees hier de column van Derk Stegeman, directeur van STEK, Den Haag.