Presentie in kerk-en-buurthuis de Paardenberg

Afgelopen week presenteerde buurt-en-kerkhuis de Paardenberg in de Haagse wijk Transvaal een mooi filmpje. De Paardenberg is onderdeel van STEK, een van de lidorganisaties van Netwerk DAK. Het filmpje van ca. 11 minuten raakt de kern van wat ‘presentie’ kan betekenen voor een stadswijk waar het leven verre van eenvoudig is.

In de zomer van 2020 verscheen een rapport over het werk en de impact van de Paardenberg. Onderzoeker Sylvana Rikkert vertelt: “We zijn gestart met de onderzoeksvraag: wat is de impact van de Paardenberg voor de bezoekers van de Paardenberg en de wijk Transvaal. Wij hebben dat gedaan volgens de antroplogische aanpak en dat betekent dat we hebben geprobeerd ons helemaal in te leven in de bezoekers die hier komen, de vrijwilligers, de doelgroep van de Paardenberg maar ook de wijkbewoners. Er komt hier een hele diverse groep mensen.”

Presentie
Rikkert vertelt dat de werkwijze van de Paardenberg zich kenmerkt door de theorie van de presentiebenadering. “Dat betekent dat het heel erg gaat om bij de cliënt te zijn, bij de mensen die hier binnenkomen, onderdeel zijn van het dagelijks leven van die mensen en samen het leven dragen. Het klinkt misschien heel logisch om tegen mensen te zeggen dat ze bij persoonlijke problematiek eerst zelf proberen om dat op te lossen door bijvoorbeeld hun eigen netwerk aan te spreken. Maar dat is alleen maar logisch op het moment dat je zelf die draagkracht hebt. En dat je ook dat netwerk hebt. In een wijk als Transvaal zie je dat dát juist ontbreekt bij heel veel mensen. Daarom is de Paardenberg zo belangrijk.”

Verbinding
Volgens Rikkert is een van de belangrijkste functies van de Paardenberg om verschillend mensen en organisaties met elkaar te verbinden. Zij zegt: “De Paardenberg is in staat om verschillende groepen mensen met elkaar in verbinding te brengen. Bij de Paardenberg komen heel veel verschillende groepen mensen binnen. Die komen dan in contact met elkaar, wat anders niet zou zijn gebeurt.
Wat we ook zien is dat er binnen de Paardenberg de mogelijkheid wordt gegeven om in contact te komen met andere organisaties. Bijvoorbeeld als je de taal niet machtig bent en je kan de brieven die je van de gemeente krijgt eigenlijk niet lezen. Een van de meerwaarde van de Paardenberg is dat je hier gewoon kan langskomen met je spullen en dat er dan de tijd wordt genomen om met jou zo’n brief dan door te lopen, te vertalen eventueel, en je verder wordt geholpen om in contact te komen met de instanties die jou verder kunnen helpen. Zo’n integrale manier in het helpen is uniek voor de Paardenberg.”

Het rapport is hier te lezen.

gepubliceerd: 19 oktober 2020