Positionering van het inloophuis: wijkinloophuizen Zeist

Hoe leg ik uit wat het inloophuis anders maakt dan een buurthuis of GGZ-inloop? Zeist deed dat op originele wijze. Overzichtelijke schema’s tonen overeenkomsten en verschillen tussen alle inloop locaties in Zeist. Zo zie je in één oogopslag het eigene van de wijkinloophuizen op drie onderdelen: het aanbod, de maatschappelijke laag waartoe bezoekers behoren en de manier waarop bezoekers benaderd worden.

Lees hier de notitie over de positionering van de wijkinloophuizen in Zeist

De Stichting bracht zijn analyse in bij de pilot ‘Ruimte maken voor kwetsbare vrijwilligers’, waarbij bestuurders van 6 inloophuizen de voorwaarden voor een goed inloophuis verhelderen. In het najaar volgt daarvan de rapportage.

Wijkinloophuizen Zeist
De Stichting Kerk en Samenleving Zeist heeft 4 wijkinloophuizen. Bezoekers kunnen terecht voor activiteiten of gewoon een gesprek. Er is veel samenwerking met andere organisaties in de wijk. Eenzame mensen krijgen huisbezoek. Lees in dit artikel meer over de wijkinloophuizen in Zeist.

Afscheid coördinator Ina Duit
Afgelopen week nam coördinator Ina Duit afscheid bij wijkinloophuis Vollenhove in Zeist. Zij ontving bij haar afscheid een lintje.

“Ina Duit is meer dan 20 jaar werkzaam, maar voor een groot gedeelte van haar tijd ook vrijwillig actief bij Stichting Kerk en Samenleving. Sinds 2003 is zij coördinator van inloophuis Vollenhove. Zij coördineert daarnaast het minimanetwerk en bezoekt mensen die in isolement leven. Ook zet zij zich in voor het meerjarig eenzaamheidsproject “Iedereen telt mee” en is ze beoordelaar bij de Voedselbank en de Stichting Leergeld, nu Stichting Leerkansen Zeist. Bovendien is Ina Duit sinds 1996 een bijzonder actieve vrijwilliger bij de Oosterkerk Zeist. Haar bijdrage aan de samenleving is ongekend.”