Ontdek je kernwaarden

Het formuleren van kernwaarden kan je helpen ontdekken waar je voor staat, wat onderscheidend is en welk verhaal je als inloophuis wilt vertellen. Het bestuur van De Windwijzer in Vlaardingen vertelt hoe zij tot vier kernwaarden zijn gekomen: gastvrijheid, compassie, inspiratie en duurzaamheid.

Inloophuis De Windwijzer in Vlaardingen bestaat dit jaar 10 jaar. Ze hebben het jubileumjaar als aanleiding genomen om te kijken waar het inloophuis nu staat. Een bezinning op de identiteit, het verhaal en drijfveren. Centraal daarin staan de vragen: Wie zijn we? Wat doen we? Waarom doen we dat? Waartoe doen we dat? Waar zijn we goed in? Waar liggen onze grenzen? Voor wie doen we ertoe?

Dynamisch en verbindend
Het bestuur vertelt: “Woorden als hoopvol, innovatief, aandacht, laagdrempeligheid, durf/lef, ontmoeting, zinvol, presentie, christelijk, open blik en daadkracht kwamen voorbij. We probeerden invulling te geven aan deze brede begrippen en ze te verbinden met wat er gebeurt in De Windwijzer. Woorden werden gecombineerd, veranderden van lading en inspireerden ons tot weer nieuwe woorden. Dynamisch en verbindend.

Uiteindelijk stelden we in oktober vier voorlopige kernwaarden vast: gastvrijheid, compassie, inspiratie en duurzaamheid. De Windwijzer legt verbindingen tussen mensen. Wat ons als medewerkers en bezoekers verbindt, kunnen we uitdrukken in vier woorden: onze kernwaarden. Ze zeggen iets over de houding van onze medewerkers en zeggen iets over wat je als bezoeker hier mag verwachten. Ze laten zien waar onze mogelijkheden en onze grenzen liggen. Steeds op zoek naar verbinding en naar wederkerigheid tussen vrijwilligers en bezoekers!”

Communicatie
Deze kernwaarden zetten zij vervolgens in bij het vertellen van het verhaal van het inloophuis. De kernwaarde ‘compassie’ verbinden ze bijvoorbeeld met de volgende tekst:

“In De Windwijzer durven we ons te laten raken door het verhaal van de ander, het verhaal van jou. Mensen zijn niet een probleem, maar hébben een probleem. We zijn geen hulpverleners, maar wel allemaal medemensen, elkaars naaste, dus ook van jou. Misschien kunnen we voor jou wel een steuntje in de rug zijn, door directe hulp te bieden of je de weg te wijzen naar hulp. We zijn daarin creatief en denken mee. Wij geloven namelijk dat we in deze samenleving niet zonder elkaar kunnen. We kunnen elkaar ondersteunen en troosten, samen blij zijn en nieuwe levenskracht vinden. Lukt dat? Vaak, maar heus niet altijd. We kunnen met elkaar zoeken naar mogelijkheden. En dat doen we graag!”

Doorlezen? Lees verder in het jaarverslag van De Windwijzer.

Of lees het artikel ‘Het rijke leven delen’ dat coördinator Rob van Herwaarden schreef in 2018.

gepubliceerd: 5 juli 2021