Coördinator Het Knooppunt te Utrecht (15-04)

Het Knooppunt in Utrecht zoekt een ZZP’er die ons de komende drie jaar
voor 16 uur per week wil ondersteunen in het uitvoeren van ons
projectplan om Het Knooppunt toekomstbestendig te maken. Hou jij van
het werken met mensen in een Utrechtse wijk en lijkt het je een uitdaging
om een projectplan mee uit te voeren? Dan zoeken we jou!

Lees dan deze vacature en mail ons!

Het Knooppunt
Het Knooppunt is een bijzonder project in de Utrechtse wijk Lunetten. Wij zetten ons in voor
bewoners van Lunetten die tijdelijk of blijvend niet goed mee kunnen doen in de
samenleving. Met de onmisbare inzet van vrijwilligers:
• kunnen mensen vijf dagen in de week binnenlopen in het inloophuis voor een “kop
koffie en aandacht”;
• reikt de Voedselbank eenmaal per week voedselpakketten uit;
• is er op vrijdagavond een spelletjesavond;
• en is op zaterdag de Ruilwinkel open.
Het Knooppunt ontstond in 1991 vanuit de katholieke wijkparochie en twee protestantse
wijkkerken. Het Knooppunt krijgt inmiddels niet alleen van kerken ondersteuning maar ook
van andere organisaties zoals Sociaal Makel Organisatie DOCK, het buurtteam en de
gemeente Utrecht. Tevens is er een samenwerkingsovereenkomst met Stichting
Voedselbank Utrecht.

Project
Voor het toekomstbestendig maken van het Knooppunt heeft het bestuur een projectplan
gemaakt met daarin een aantal doelstellingen:
-de doelgroep van het Knooppunt verruimen en verbreden
-aantrekken en opleiden van nieuwe vrijwilligers
-verder ontwikkelen van de presentiebenadering
-het toekomstbestendig maken van de organisatie
Dit project heeft een looptijd van 3 jaar.

De organisatie
Het Knooppunt kent gasten, vrijwilligers, een algemeen bestuur en een kernteam. Het
onderdeel Voedselbank wordt in coproductie met Stichting Voedselbank Utrecht vorm en
inhoud gegeven. Uitvoering van de activiteiten gebeurt door vrijwilligers, die gastheren en
gastvrouwen heten bij de Inloop, Spelletjesavond en Ruilwinkel.

Plaats algemeen coördinator binnen de organisatie
We zoeken een parttime algemeen coördinator die uitvoering geeft aan het projectplan voor
het toekomstbestendig maken van Het Knooppunt, die (bege-)leiding geeft aan de vier
onderdelen/ coördinatoren van het Knooppunt, het bestuur adviseert en contacten legt en
onderhoudt met organisaties en met collega- inloophuizen in de stad. De spin in het web.

Verantwoordelijkheid
De algemeen coördinator is verantwoordelijk voor:
– de interne coördinatie en leiding ten dienste van alle onderdelen van Het Knooppunt;
– het werven, begeleiden en toerusten van (waar nodig ook nieuwe) coördinatoren en
vrijwilligers;
– terugrapportage, beleidsvoorbereiding en advisering aan het bestuur van Het Knooppunt
– aanspreekpunt voor gasten.

De algemeen coördinator is samen met bestuur verantwoordelijk voor:
– het werken aan de toekomstbestendigheid van Het Knooppunt in het belang van de
doelgroep;
– contact onderhouden met relevante organisaties, bewonersinitiatieven en inloophuizen;
– het in het gehele Knooppunt kennisnemen, actualiseren en doen naleven van de van
toepassing zijnde gedrags- en veiligheidsregels;
– het maken van afspraken over taken en taakverdeling tussen bestuur, coördinatoren en
projectleider.

Wat vragen we?
– Ervaring en affiniteit/ hart voor de doelgroep
– Functionerend op minimaal HBO niveau, bij voorkeur theologisch en/of agogisch
– Ervaring met coachend leiderschap t.a.v. een diversiteit aan vrijwilligers;
– In staat tot open samenwerking en dialoog.
– Goede mondelinge- en schriftelijke communicatie

Daarnaast zijn de volgende eigenschappen belangrijk:
Zelfstandigheid, Samenwerken, Plannen en organiseren, Pro – actief, Resultaatgerichtheid,
Omgevingsbewustzijn, Integriteit, Representatief.

Wat bieden we
– Een passende uurvergoeding op basis van ervaring (gebaseerd op schaal 9 van de PKNregeling)
– Een betrokken bestuur en vrijwilligers
– Begeleiding
– Reiskostenvergoeding
– Het project loopt in totaal drie jaar. Deze zal in drie periodes worden uitgegeven
– Werktelefoon.

Contactgegevens
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Harmsen via mailadres
harmsen.hans@gmail.com.

Sollicitaties kunt u richten tot 15 april 2022 aan martine.onderdijk@ziggo.n