Markt17 Wageningen zoekt een tijdelijke Coördinator (03-02)

Stichting Wageningen Diaconaal Centrum zoekt ter vervanging wegens zwangerschapsverlof voor Inloopcentrum Markt 17 van mei tot en met september 2023 een Coördinator (v/m) voor 22 uur per week (verdeeld over 3 dagen).

Markt 17 – wie wij zijn, en wat doet de coördinator?

Het inloopcentrum Markt 17 is een diaconale ontmoetingsplaats in het centrum van Wageningen voor alle mensen in de stad en directe omgeving. Vanuit de presentiebenadering bieden we een aandachtig luisterend oor aan mensen in kwetsbare situaties. De open inloop en gezamenlijke maaltijd bieden onze bezoekers ruimte voor ontmoeting. Maar ook voor de vrijwilligers die Markt 17 dragen is het inloopcentrum een plek van ontmoeting, steun en zingeving. Markt 17 is een initiatief van de kerken in Wageningen en werkt samen met andere Wageningse maatschappelijke organisaties binnen Welsaam.

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor het functioneren en de verdere ontwikkeling van het inloopcentrum. Samen met de vrijwilligers zorg je voor een sfeer in het inloophuis waarbij mensen zich welkom voelen en je promoot het inloopcentrum bij de doelgroep. Je zorgt voor het werven, inplannen, begeleiden en binden van de vrijwilligers, verzorgt de administratie rond vrijwilligers, maaltijden en inkoop, en onderhoudt contact met andere gebruikers van het inloopcentrum. Je bent het eerste aanspreekpunt voor bestuur en maatschappelijke organisaties in de stad en neemt initiatief tot verdere ontwikkeling van het inloopcentrum. De coördinator legt middels overleg en rapportages verantwoording af aan het bestuur van de Stichting Wageningen Diaconaal Centrum.

Wat we van je verwachten

We verwachten van de kandidaat dat zij/hij verbindend en inspirerend opereert in het inloopcentrum. Je weet contacten te leggen en te onderhouden met mensen in de stad, en met organisaties en overlegverbanden in het maatschappelijk domein. Een open oog voor sociale vraagstukken en noden van mensen in de stad is essentieel. Als coördinator zie je kansen en mogelijkheden en neem je een voortrekkersrol bij de verdere ontwikkeling van het inloopcentrum (in samenwerking met bestuur en organisaties in Welsaam).

Opleiding en ervaring:
• Relevante opleiding op HBO-niveau (pastoraal werker, sociaal maatschappelijk werk of vergelijkbaar);
• Werkervaring in het maatschappelijk of pastoraal werk;
• Ervaring met het aansturen van een maatschappelijke organisatie: zowel het werven, aansturen en toerusten van vrijwilligers, als het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en beleid.

Eigenschappen:
• Sociaal vaardig, met een goede antenne voor wat er speelt in het inloopcentrum (zowel bij bezoekers als vrijwilligers) en in de stad;
• Teamspeler, in staat tot overleg en goede samenwerking met vrijwilligers, maatschappelijke instanties in Wageningen en het bestuur van de stichting;
• Verbindend, stressbestendig, daadkrachtig, creatief, innovatief;
• Gevoel voor de sociaal maatschappelijke taak van de kerken.

Wat we je bieden

Arbeidsvoorwaarden:
• Salaris tussen €2638,09 tot maximaal €3834,67 per maand (bij fulltime aanstelling);
• We volgen de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerken Nederland;
• Pensioenregeling bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Werkomgeving:
• Werkplek in het centrum van de stad Wageningen;
• Het inloopcentrum is recent opnieuw ingericht en is voorzien van een professionele keuken;
• Markt 17 is een integraal onderdeel van de sociale infrastructuur in Wageningen (binnen Welsaam)

Reageren
Als deze functie je interesse heeft gewekt, dan ontvangen we graag vóór 3 februari 2023 een sollicitatiebrief met een recent curriculum vitae. Deze kun je sturen naar: secretaris @inloopcentrumwageningen.nl.

De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 8 of donderdag 9 februari 2023. Voor vragen over de functie kun je per email contact opnemen met de voorzitter van het bestuur: voorzitter@inloopcentrumwageningen.nl.

Nadere informatie over het inloopcentrum is ook te vinden op https://inloopcentrumwageningen.nl.