Lessen uit diaconaat tijdens 2e coronagolf

Onlangs verscheen het derde onderzoekrapport over hoe diaconale organisaties zijn omgegaan met de Coronamaatregelen. In de periode maart 2019 tot en met februari 2022 organiseerden Thijs Tromp en Erica Meijers drie focusgroep-bijeenkomsten met leidinggevenden van diaconale organisaties. Zij vroegen de deelnemers naar hun ervaringen, naar wie er volgens hen het meest in de knel kwamen, hoe ze daarmee omgingen. Lees hier hoe diaconale organisaties hun weg gevonden hebben, wat ze in negatieve én positieve zin geleerd hebben van ‘het werken binnen beperkingen’ en waar ze de komende tijd extra op gaan letten. Ook gaan ze in op de samenwerking met uitvoeringsorganisaties van de overheid en met kerken.

Lees hoe de diaconale organisaties begin 2022 hun weg gevonden hebben in de coronacrisis, wat ze in negatieve én positieve zin leerden van ‘het werken binnen beperkingen’ en waar ze de komende tijd extra op gaan letten. Ook gaat het in op de samenwerking met uitvoeringsorganisaties van de overheid en met kerken.

Lees hier het rapport.