Kritische analyse participatiemaatschappij

Het ideaal van Netwerk DAK is dat minder mensen buiten de boot vallen en dat samen optrekken vanzelfsprekend wordt. We beginnen het jaar met twee interessante artikelen die een kritische analyse geven van de participatiemaatschappij.

Inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat door heel Nederland zetten zich in voor mensen die buiten de boot vallen. Zij werken volgens de presentiebenadering. De presentiebenadering draait om liefdevolle aandacht, luisteren naar wat mensen daadwerkelijk vragen en daar je zorg op afstemmen. Waarom is dit zo hard nodig?

Voor jezelf zorgen
De Trouw publiceerde begin dit jaar een interview met Cornel Vader bij zijn afscheid als directeur van het Leger des Heils. “Mensen lijken de participatiemaatschappij te hebben geïnterpreteerd als: je moet vooral voor jezelf zorgen,” stelt hij. Terwijl de sociale kloof tussen mensen blijft en groeit.

Oog voor menselijke maat
In de afgelopen jaren neemt de toeloop bij inloophuizen toe en worden de problemen van bezoekers complexer. Tegelijk groeit de kritiek op de overheid en de bureaucratie die geen oog meer heeft voor de menselijke maat. Wat is er aan de hand? In het artikel ‘Pleidooi voor een competente overheid’ in Follow the Money maakt Arjan Kaaks een analyse. Wat is volgens hem één van de problemen? “De burger wordt door de overheid gewantrouwd en gezien als probleem.”

Om verandering aan te brengen moet er in de samenleving een beweging op gang komen die in de breedte wordt omarmd, meent Kaaks. “Buig de doorgeschoten nadruk op zelfredzaamheid van het individu om naar een benadering waarin het leven van de burger en de kwaliteit van de samenleving niet in economische termen worden geduid.”

Lees het artikel in de Trouw hier en het artikel in Follow the Money hier.

gepubliceerd: 4 januari 2021