Thuis te koud? Kom naar het inloophuis!

In deze wintermaanden zijn inloop- en ontmoetingsplekken extra belangrijk voor mensen die hun energierekening niet kunnen betalen. Inloophuizen, buurt- en straatpastoraat bieden een plek waar mensen kun verhaal kwijt kunnen en een warme maaltijd kunnen eten. Wat kunnen inloophuizen deze winter nog meer doen om gasten te ondersteunen?

Door heel Nederland bieden inloophuizen, buurt- en straatpastoraat aanvullende ondersteuning rondom energiearmoede. Netwerk DAK bundelt tips en adviezen om deze winter door te komen.

Is het thuis (te) koud?

1. Laat weten dat je open bent

“Is het thuis te koud? In het inloophuis staat de verwarming aan! Kom gerust langs een warme kop koffie of thee, een praatje of een warme maaltijd.”

Dit is de boodschap die inloophuizen, buurt- en straatpastoraat deze winter verspreiden. Communiceer de  openingstijden van het inloophuis in jullie nieuwsbrief en via flyers in buurtcentra, de bibliotheek, supermarkt en de nachtopvang. Dit is ook een mooie kans om in de buurt kenbaar te maken dat je er bent.

Sommige inloophuizen moeten vaker dicht vanwege de hoge energiekosten. Maar er zijn ook inloophuizen die hun openingstijden hebben uitgebreid om gasten vaker een warme plek te bieden. In de wintermaanden biedt het Noaberhoes in Almelo gasten bijvoorbeeld een warme plek “waar niets moet en alles mag”. Ze schrijven: “Wij, de vrijwilligers van buurhuis ‘t Noaberhoes vinden dat niemand in de kou hoort te zitten. Vanaf 1 december zijn daarom op dinsdag en vrijdag van 14 – 18 uur de deuren speciaal open voor mensen die wat warmte en gezelligheid zoeken.”

Laten weten dat je er bent, hoe doe je dat? Lees hier de flyer die het Noaberhoes verspreidde. Een inspirerende tekst die ook voor andere inloophuizen als voorbeeld gebruikt kan worden!

2. Meld je aan als warme kamer

Hoe word je vindbaar voor nieuwe gasten? Verschillende inloophuizen hebben zich al aangesloten bij de landelijke actie ‘Warme kamers’ van het Leger des Heils. Ook meedoen? Meld je aan via www.warmekamers.nl.

3. Geef tips om zuinig met energie om te gaan

Bied een workshop aan waarin vrijwilligers en bezoekers leren hoe ze zuinig met energie kunnen omgaan. Vrijwilligers kunnen gasten hierin ook begeleiden. Ben je op zoek naar laagdrempelige besparingstips? Deze flyer is een mooi startpunt om op te hangen in het inloophuis. 

Hoe vind je een workshopleider?
– Vraag bezoekers wat zij doen en of ze elkaar kunnen inspireren.
– Energieocaches van gemeenten vinden het vaak heel nuttig om in contact te komen met nieuwe doelgroepen.
– Door heel Nederland zijn Groene Kerken bezig geweest met verduurzaming. Misschien willen zij hun tips ook met het inloophuis delen! Kijk op www.groenekerken.nl welke kerk in jouw gemeente meedeed.

Ondersteun met spullen

1. Voedselhulp

Steeds meer mensen doen een beroep op voedselhulp. Bij de voedselbank, maar ook in het inloophuis. Kijk daarom hoe je de voedselafgifte kan uitbreiden. Kun je nieuwe samenwerkingen aangaan? Kan de lokale kerk of rotary wellicht maaltijden doneren? Informeer bij de lokale voedselbank aan welke criteria mensen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor hulp en laat dit aan gasten weten.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Goud van Noord in Rotterdam zamelde de afgelopen maand geld in voor tegoedbonnen voor de supermarkt. Op hun crowdfundingspagina schrijven ze: “Dat de prijzen in de supermarkt bijna 20% zijn gestegen merken we allemaal. Daar komen de energietarieven nog eens bij. Voor wie al nauwelijks rond kon komen is dat nu onmogelijk geworden. Terwijl we wachten op echte oplossingen vanuit Den Haag doen we als Goud van Noord wat we kunnen en ondersteunen we mensen in het Oude Noorden van Rotterdam door tegoedbonnen voor de supermarkt in de wijk uit te delen.” In totaal ondersteunen ze daarmee 450 mensen!

Het inloophuis in Tiel is afgelopen maand begonnen met een weggeefkast. Coördinator Han vertelt: ‘De weggeefkast is misschien geen nieuw idee, maar sinds wij het zijn gaan doen loopt het hartstikke goed.’

2. Inzamelactie

Verras gasten met een kerstcadeau, een warme jas, goede schoenen, een nieuwe pyjama of wollen sokken. Organiseer bijvoorbeeld een inzamelactie samen met een creatieve samenwerkingspartner, zoals een school of buurtcentrum. Straatpastor Max in Ede deed dit afgelopen maand en verzamelde winterjassen in bij winkeliers. Bij Stem in de Stad in Haarlem werden er nieuwe, warme pyjama’s ingezameld voor kinderen in de opvang.

Financiële ondersteuning van individuen

1. Bijzondere bijstand gemeente

Bij veel gemeenten is het mogelijk om een aanvraag voor individuele bijzondere bijstand in te dienen voor energiekosten. Informeer bezoekers over de mogelijkheden en bied eventueel aan hen te helpen met de aanvraag. Vaak is hiervoor nodig: een salarisstrook, factuur van de energiekosten, bankafschriften en DigiD. Het kan tot acht weken duren om te horen of de steun wordt toegekend.

2. Aanvraag  bij individuele noodhulpfondsen

Er zijn verschillende noodfondsen die hulp aan individuen financieren. Kijk bijvoorbeeld eens bij Stichting Urgente Noden. Ook hebben lokale diaconieën vaak een noodfonds. Welk lokaal noodfonds schrijft jullie inloophuis aan? Laat het ons weten, dan kunnen we samen de lijst aanvullen.

3. Pechpot 

Wellicht kun je als inloophuis zelf ook bezoekers ondersteunen. Bij het buurtpastoraat Utrecht doen ze dit met een ‘pechpot’. Hieruit ondersteunen ze buurtbewoners in geval van pech of als een financiële regeling lang op zich laat wachten. Hoe vullen ze de pechpot? In hun nieuwsbrief plaatste het buurtpastoraat een oproep: ‘Doneer uw energietoeslag voor buurtbewoners in de knel’. Kijk voor meer informatie hier.

Omgaan met stress

Gasten staan vaak erg onder spanning vanwege financiële problemen en de grote onzekerheid over wat er komende maanden gaat gebeuren. Teveel spanning zorgt voor nog meer sociale en psychische problemen, agressie, depressie, eenzaamheid etc. Elly Wintjes van het Knooppunt Lunetten raadt aan: “We komen vaker met het bestuur en de groep vrijwilligers bij elkaar om de situatie steeds actueel helder te krijgen, af te spreken hoe we ermee omgaan en directe acties voor individuele personen in te zetten.”