In gesprek met de achterban over Netwerk DAK als koepel

Netwerk DAK wil graag in gesprek over zijn rol in de komende jaren. We beleggen 4 gesprekstafels. Alle DAK-leden ontvingen een uitnodiging om aan één van de gesprekstafels mee te doen. Meld jezelf of één van de bestuursleden aan. Wees er snel bij want er is beperkt plaats.

Onderstaand vind je de hele uitnodiging.

Tijdens de coronacrisis gaven jullie aan dat je veel steun had aan het Noodfonds en aan de adviezen van Netwerk DAK. Inmiddels zijn nieuwe projecten over beleidsbeïnvloeding en zingeving gestart. Uit de reacties blijkt dat dit voorziet in een behoefte. Deze activiteiten gaan verder dan de aanvankelijke rol van Netwerk DAK rond uitwisseling organiseren en adviseren. We functioneren steeds meer als een koepelorganisatie. Dat vraagt om een bezinning. Een bezinning met de DAK-leden over hoe verder.

We organiseren daarom een aantal gesprektafels. Hier horen we graag van jou hoe Netwerk DAK als koepel verder kan doorontwikkelen. Antwoorden op vragen als: Waar ben je echt mee geholpen? Wat doen we (al) goed en moeten we behouden. Wat zouden we nog meer kunnen doen? Wat is jouw rol als lid? Hoe organiseren we het samen optrekken?

Het bestuur heeft Kuperus&Co, een expertise bureau op het gebied van verenigen, gevraagd het gesprek te begeleiden. We organiseren 4 gesprekstafels in Utrecht en als er veel aanmeldingen zijn, één online. Het globale programma is als volgt

  1. Kennismaking: wanneer was je trots op Netwerk DAK, wat is nodig om jou meer te betrekken?
  2. Wat doen (andere) koepels (toelichting vanuit Kuperus&Co)
  3. Wat kan Netwerk DAK als koepel bieden en waar heb jij behoefte aan (kijkend naar de 4 kernprocessen van een koepel)?
  4. Hoe wil je als lid hierin betrokken zijn en zelf bijdragen aan de versterking van Netwerk DAK als een koepel

Wil je mee praten? We hebben drie data, de datum waarop de meeste kunnen, wordt gekozen.

17 mei 10.00 tot 12.00 uur  in Utrecht
17 mei 13.30 tot 15.30 uur online
20 mei 10.00 tot 12.00 uur in Utrecht.

Meld je aan via info@netwerkdak.nl.

De nieuwe vorm van onze koepelorganisatie ontwikkelen we stapsgewijs, passend bij onze mogelijkheden. Het bestuur zal de inbreng van de gesprekstafels verwerken tot een concreet voorstel. Deze wordt na de zomer voorgelegd aan de leden in bijeenkomsten, met als doel eind 2022 een besluit te nemen.

We hopen dat je aan kan sluiten bij een van de gesprekstafels en zijn benieuwd naar je inbreng!

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van Netwerk DAK

Paul van Hattem, voorzitter.