Gesprekskaarten voor nieuwe inzichten in het werken met vrijwilligers

‘Hoeveel zelfredzaamheid vraag je van je vrijwilligers?’ ‘Wat doe je als een vrijwilliger zich lastminute afmeldt of niet komt opdagen?’ ‘Is een taaleis echt nodig?’ Movisie ontwikkelde gesprekskaarten met prikkelende vragen over het vrijwilligersbeleid in jouw inloophuis.

Hoe benut je als inloophuis de vrijwillige energie van mensen met verschillende achtergronden? Movisie ontwikkelde zes digitale gesprekskaarten die je uitnodigen om na te denken over verschillende aspecten van het vrijwilligersbeleid in jouw inloophuis

Bovenstaande vragen zijn voorbeelden van vragen op de gesprekskaarten. Het beantwoorden van deze vragen kan jouw inloophuis helpen bij het begeleiden van vrijwilligers met verschillende bagage, mogelijkheden en achtergronden. De thema’s helpen om inzicht te krijgen in de behoeften van nieuwe (en oude) vrijwilligers en hoe het inloophuis in deze behoeften kan voorzien.

Ga in gesprek

Ga aan de hand van de vragen, tips en voorbeelden in gesprek met collega’s en bestuursleden in jouw inloophuis. De gesprekskaarten dienen als voorzet. Kijk of het nieuwe inzichten en mogelijk nieuwe werkwijzes oplevert!

Elk gesprekskaartje komt met handige, concrete tips. Bij de vraag ‘Waar en hoe ga jij op zoek naar nieuwe vrijwilligers?’ bijvoorbeeld: “Bevraag de doelgroep die je wilt betrekken. Heb je al zo iemand binnen je organisatie? Vraag die persoon wat kan werken bij het werven.”

Thema’s

Thema’s van de gesprekskaarten zijn: flexibeler zijn, leren van ervaringen, balanceren tussen belangen van de organisatie en van de vrijwilliger, toegankelijk zijn voor nieuwe vrijwilligers, zoeken naar nieuwe vrijwilligers en je netwerk. Op de kaarten staan steeds tips en voorbeelden.

Download de gesprekskaarten van Movisie hier.