Encyclopedie over veelgebruikte ‘nabije’ begrippen in het lokale sociaal domein

De Lexicon Nabijheid en Sociaal werk is een verhelderende mini encyclopedie over veelgebruikte ‘nabije’ begrippen in het lokale sociaal domein. Een interessante publicatie om doorheen te bladeren.

Nabijheid krijgt in het sociaal werk invulling door veel verschillende partijen en in vele werkwijzen, begrippen en theoretische concepten. Maar wat eenieder onder deze begrippen en concepten verstaat is lang niet altijd duidelijk. Met spraakverwarring als gevolg. Het lexicon werpt een helder licht op bijna 40 veelgebruikte en veelzijdige nabijheidstermen.

In de Lexicon staan interessante bijdragen over o.a.:

  • Vertrouwen
  • Eenzaamheid
  • Integraal werken
  • Samenlevingsopbouw
  • Presentie

Uitdagingen

Elke bijdrage sluit af met een korte beschouwing van de verschillende uitdagingen die samengaan met elke benadering. Bij het thema ‘Bewonersinitiatieven’ wordt bijvoorbeeld stilgestaan bij de zogeheten ‘participatieparadox’. Dit wordt omschreven als “het verschijnsel dat ieder kanaal om actief te worden in de samenleving de kans op ongelijkheid vergroot. Hoe zorg je dat de juiste mensen aan het woord komen?” De Lexicon besteedt aandacht aan hoe je als opbouwwerker bewonersinitiatieven in deze vraag kan ondersteunen. (pagina 92)

Lees de Lexicon Nabijheid en Sociaal werk hier online.