Een wethouder die open staat voor het verhaal van mensen van de straat

Ervaring die staat is de enige organisatie binnen de maatschappelijke opvang in Eindhoven die bottom-up is ontstaan vanuit de behoeften van mensen van de straat. Zij leerden elkaar kennen in inloophuis ’t Hemeltje en zijn aangesloten bij Netwerk DAK. Zij vierden hun 10-jarig jubileum. Na afloop van de jubileumviering schreven zij:

Scheidend wethouder Renate Richters met wie we jarenlang nauw hebben samengewerkt, reflecteerde zo: “EDS heeft mij geleerd dat het van belang is om open te staan voor het verhaal van de mens achter degene die voor je staat. Dan zie je dat iedereen iets wil bijdragen en iets met zijn leven wil doen. Dat neem ik mee van Ervaring die Staat, waar ik ook terecht kom.” Een quote die ons dankbaar stemt.

Aan Els Keet werd die dag gevraagd wat het hoogtepunt is van 10 jaar EDS. Een lastige keuze, er zijn er zoveel. Ze noemde de start. Gewoon dat het werkt zoals we werken. Dat als je gelooft in mensen die het stempel ‘zorgmijders’ hebben, maar die ik liever ‘zorgvuldige zorgzoekers’ noem, je samen iets moois kunt opzetten.

Alles wat die middag is gedeeld is vastgelegd. Mocht je belangstelling hebben voor een uitgebreid verslag, stuur dan een mail naar jubileum@ervaringdiestaat.nl

En klik hier voor het artikel in Groot Eindhoven