Programma’s van fondsen: voor inloophuizen interessant?

Het Oranje Fonds zoekt deelnemers voor een nieuw, tweejarig programma: Sterke Buurtverbinders. Een goed moment om te reflecteren: waarom is deelname aan een programma van een fonds voor inloophuizen, buurt- en straatpastoraat interessant? Wat levert het nou op? En hoe weet je of een programma bij jouw organisatie past?

Drie redenen

Veerle Rooze, directeur van Netwerk DAK, zet drie redenen op een rij waarom het interessant kan zijn voor inloophuizen, buurt- en straatpastoraat om mee te doen aan een programma van een fonds:

1. Stok achter de deur

Als het over een thema gaat dat heel goed aansluit bij de dingen die jullie in het inloophuis willen, is deelname aan een programma ook een goede stok achter de deur. De aandacht verslapt niet: je blijft er mee bezig en wordt geholpen om stappen te zetten.

2. Netwerk vergroten

Het is al een hele klus om een lokaal netwerk te onderhouden, laat staan om een landelijk netwerk uit te bouwen. Binnen een programma kom je vrij eenvoudig in contact met landelijke organisaties, onderzoeksinstituten, ministeries of andere partners die hun kennis komen brengen in het programma. Je doet er netwerk op dat relevant kan zijn, juist omdat het over het specifieke thema gaat dat voor jullie interessant is.

3. Van elkaar leren

Je komt in contact met soortgelijke maatschappelijke initiatieven uit het hele land die heel erg lijken en die met dezelfde thema’s bezig en worstelen. Dat werkt inspirerend, troostend en enthousiasmerend. Zeker omdat je voor langere tijd onderling contact hebt en dus echt een relatie opbouwt.

Interesse? Probeer het gewoon!

Programma’s van fondsen kunnen voor elk inloophuis relevant zijn, benadrukt Veerle. “Wat je niet moet denken: wij zijn te klein, onze organisatie is niet zo relevant, wat wij doen is niet zo belangrijk, wij komen nooit in aanmerking hiervoor. De grootste fout die je kan maken, is je niet opgeven als je wel mee zou willen doen. Bedenk dat alle andere initiatieven in Nederland die in aanmerking zouden kunnen komen ook initiatieven met gewone mensen zijn waar het leven soms ook heel weerbarstig is. Denk vooral niet te klein over jezelf.”

Welke programma’s zijn er?

Oranje Fonds en VSB Fonds hebben vrij regelmatig programma’s die relevant kunnen zijn voor inloophuizen, straat- en buurtpastoraten. Kansfonds heeft soortgelijke programma’s op dit moment lopen binnen Fonds Franciscus (bijv. rond impact, organisatie en financiën). Als je interesse hebt in verdere ontwikkeling is het dus van belang om het goed in de gaten te houden!

Over Sterke Buurtverbinders

Sterke Buurtverbinders van het Oranje Fonds is een tweejarig programma waar 15 tot 20 deelnemers aan mee kunnen doen. De centrale doelstelling formuleert het Oranje Fonds als volgt: “Buurtverbinders zijn buurtbewoners die bewoners, initiatieven en organisaties met elkaar weten te verbinden. Deelnemers ondersteunen buurtverbinders en geven hen meer handvatten om het aanwezige talent in de wijk beter te benutten, buurtbewoners te activeren en zelf signalen uit de wijk om te zetten in actie.” Deelnemende organisaties ontvangen een financiële ondersteuning van maximaal 50.000 euro per jaar.

Aanmelden kan tot 22 maart. Heb je interesse om mee te doen? Begin dan op tijd met het indienen van een aanvraag. Je kunt vragen stellen tijdens een online spreekuur op maandag 20 februari (16.00 – 17.00 uur) en donderdag 20 maart (15.30 uur – 16.30 uur). Kijk hier voor meer informatie.