‘Diaconale organisaties ondersteunen vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid’

Mensen ondersteunen vanuit vertrouwen, liefde en gelijkwaardigheid. Dat is het belangrijkste kenmerk van de aanpak van armoede door diaconale organisaties, blijkt uit het Armoedeonderzoek 2022. Uit het onderzoek komen ook aandachtspunten naar voren: zorg bij de inzet tegen armoede dat er meer aandacht is voor beleidsverandering en benut daarbij de ervaringskennis van mensen in armoede.

Eerder deze maand werd het Armoedeonderzoek 2022 gepresenteerd over de aanpak van armoede door kerken en diaconale organisaties. Wat zijn de belangrijkste bevindingen voor inloophuizen, buurt- en straatpastoraat?

Aandacht voor de hele persoon

Meta Floor, projectcoördinator van Netwerk DAK en onderdeel van de stuurgroep van het Armoedeonderzoek: “Een belangrijke trend die werd genoemd is dat inloophuizen en diaconale organisaties ongelofelijk veel doen voor mensen in armoede. Dat gebeurt op een laagdrempelige manier en vanuit een basis van vertrouwen, met aandacht voor de hele persoon. Dit is ook hoe mensen in armoede de hulp zelf karakteriseren. Zij zeggen: ‘Er is veel aandacht voor mij en ik word niet veroordeeld.’

Kenmerken van de aanpak van armoede die in het onderzoek veelvuldig werden genoemd zijn: het benaderen van mensen met al hun talenten en tekortkomingen, tijd nemen voor mensen met echte aandacht en laagdrempelige hulp.

Bij de mensen zijn

Een andere trend is dat kerken en diaconale organisaties de afgelopen jaren langzaamaan steeds meer present zijn in wijken. Zij werken outreachend: er worden actief verbindingen gelegd met mensen in de wijk. Daarbij worden er allerlei laagdrempelige initiatieven ontplooid.

Beleidsverandering

Er is ook ruimte voor verbetering. Respondenten van het Armoedeonderzoek pleiten voor meer inzet op maatregelen die kunnen bijdragen aan het voorkomen, verminderen en oplossen van armoede.

“De twee belangrijke aandachtspunten zijn: zorg bij de inzet tegen armoede dat er meer aandacht is voor beleidsverandering en benut daarbij de ervaringskennis van mensen in armoede,” benoemt Floor. Het Armoedeonderzoek onderschrijft de aanbeveling: leer van de ervaringskennis van mensen in armoede en laat hen meebeslissen over de besteding van diaconale gelden.

Gehoord worden

Luisteren naar mensen met een verhaal staat centraal in het project Luisterkracht van Netwerk DAK. Floor: “Het gaat hierbij niet alleen om het creëren van ontmoetingen, maar ook dat je als organisatie investeert in de mensen met invloed, zodat zij leren om echt te luisteren. Dat is niet alleen een spiegel voor de overheid, maar ook voor kerken en diaconale organisaties. Zorg ervoor dat mensen met een verhaal daadwerkelijk gehoord worden, en niet simpelweg aangehoord.”

Verder lezen

Ben je geïnteresseerd hoe beleidsbeïnvloeding waarbij ontmoeting centraal staat een rol kan krijgen in jouw organisatie? In de brochure ‘Ontmoeting en verandering’ zette Netwerk DAK tien praktijkvoorbeelden op een rij. Meer weten? Neem contact op met Meta Floor via metafloor@netwerkdak.nl.

Download het Armoedeonderzoek 2022 ‘Gerechtigheid en Barmhartigheid: Onderzoek naar de betrokkenheid van kerken en diaconale organisaties bij de aanpak van armoede en schulden’ hier.