Diaconaal werk in de coronacrisis

Positieve samenwerking met welzijnsorganisaties, daar waren diaconale organisaties verheugd over, schrijft dit artikel Diaconaal werk in de eerste 4 maanden van de Coronacrisis. Ineens was er ruimte voor ongebruikelijke maatregelen in plaats van het procedureel wantrouwen. Dat is één van de inzichten in dit artikel.

Het is gebaseerd is op gesprekken met directeuren van diaconale organisaties. De praktijk bevestigt het beeld dat juist die groepen hard zijn geraakt, die voor de crisis al een groter risico op armoede en uitsluiting liepen.
Het artikel werd geschreven door Thijs Tromp en Erica Meijers. Dr. Thijs Tromp is bijzonder hoogleraar diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit, locatie Amsterdam. Dr. Erica Meijers is universitair docent diaconaat aan dezelfde instelling, locatie Groningen.

Lees hier het artikel.

lees hier het tweede onderzoek: Diaconaal werk tijdens de tweede Coronagolf

gepubliceerd 9 februari 2021