Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje zoekt coördinator (Eindhoven, 19-10)

Wie zoeken we? Een coördinator voor Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje voor 24 uur per week, die samen met twee huiskamerbegeleiders het team van beroepskrachten vormt.

Ons Inloophuis voor dak- en thuislozen is een, door de kerken van Eindhoven e.o. opgezette vrijwilligersorganisatie, die wordt aangestuurd door een team van 3 beroepskrachten. Verder bestaat het team uit vrijwilligers, 2 Maatjes en 1 Beheerder. Met elkaar bieden zij mensen die leven zonder dak of thuis, een veilige plek waar je mag zijn wie je bent.

Ons Inloophuis is 5 dagen per week (zondag – donderdag) open van 12.00 – 15.00 uur. Wij bieden dagelijks een luisterend oor en werken nauw samen met het netwerk Maatschappelijke Opvang. Wij schenken koffie en thee en er is iedere dag de mogelijkheid om een maaltijd te nuttigen. Ook bieden wij mogelijkheden om te douchen, kleding te wassen, internet te gebruiken en de straatarts te consulteren. D

De coördinator van het Diaconaal Inloophuis:

 • is verantwoordelijk voor de gang van zaken in huis en dient een goed overzicht te hebben op alle zaken die spelen binnen het Inloophuis; meedraaien op de werkvloer is daar een onderdeel van.
  · schept een veilig klimaat voor de medewerkers en zorgt voor de begeleiding van iedereen die er werkt;
  · samen met het team en als onderdeel van het team van collega’s, maatjes en vrijwilligers zorg
  dragen voor een goede sfeer waarin gasten zich welkom voelen;
  · heeft een luisterend oor en beseft dat elke gast anders is en een eigen benadering vraagt;
  · werkt vanuit de presentie benadering, wat betekent dat het een persoon moet zijn die: o een warm hart heeft voor mensen uit alle lagen van de samenleving; o goed kan luisteren zonder oordeel of oplossing;
  – die er is voor gasten, vrijwilligers, maatjes en huiskamerbegeleiders en oog heeft voor ieders bijzondere talenten;
  – kwetsbaar durft te zijn en oog heeft voor andermans kwetsbaarheid, waardoor mensen zich veilig voelen;
  · past de regels toe, maar verliest de menselijke maat niet uit het oog;
  · probeert met humor bepaalde problemen op te lossen;
  · is flexibel, omdat elke situatie anders is en om een eigen oplossing vraagt;
  · heeft, gezien de nieuwe situatie van de Maatschappelijke Opvang in Eindhoven in 2021, oog voor
  veranderingen binnen het Inloophuis en stuurt in samenwerking met het Bestuur het beleid bij;
  · is een gesprekspartner voor het Bestuur;
  · heeft geen bezwaar tegen onregelmatig werken, ook in het weekend;
  · woonachtig in Eindhoven is een pré, maar altijd bespreekbaar;
  · heeft kennis van de Engelse taal.

Wat hebben we je te bieden?

 • een maatschappelijk buitengewoon relevante baan die geen dag hetzelfde is;
  · een klein team om in te werken;
  · scholing en training;
  · een actief bestuur ter ondersteuning van het team;
  · een salaris behorend bij Salarisschaal 8 van de Protestantse Kerk Nederland.

Wat vragen we van jou?

 • een positieve attitude ten aanzien van en respect voor de doelgroep;
  · een opleiding op HBO niveau in maatschappelijk- of agogisch werk of een vergelijkbare MBO opleiding met HBO denk- en werkniveau;
  · ervaring met de doelgroep en met werken vanuit de presentie benadering is een pré;
  · goede communicatieve- en netwerk vaardigheden;
  · capaciteiten op het vlak van coachen en begeleiden van vrijwilligers en ervaringswerkers, alsmede het houden van intervisies;
  · Capaciteiten op organisatorisch vlak.

Heb je interesse in deze baan?

Stuur dan je CV en sollicitatiebrief vóór 19 oktober 2022 naar de secretaris van het bestuur: Ditta van Eijken, email: secretariaat@inloophuishemeltje.nl