Diaconaal consulent Vlaardingen bij de Windwijzer (28-07)

De Protestantse Diaconie Vlaardingen is namens de wijkdiaconieën en het diaconaal missionair centrum De Windwijzer van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen op zoek naar een

Diaconaal Consulent  ( 16-20 uur per week).

 

De taken van de diaconaal consulent bestaan uit :

 • Oog en oor hebben voor de behoeften en vragen van mensen in de knel en waar mogelijk hen hulp bieden;
 • Diakenen binnen de wijkgemeentes te adviseren en te ondersteunen in de uitvoering op thema’s zoals genoemd in de beleidsvoornemens 2022-2026;
 • Het actief zoeken naar verbinding en synergie tussen de wijken en de Windwijzer.
 • Vormgeven en begeleiden van diaconale programma’s binnen de Windwijzer;
 • Deelnemen aan de programmacommissie van de Windwijzer;
 • Het actief zoeken naar fondsen die diaconale projecten mogelijk maken;
 • Het opzetten en actief onderhouden van een netwerk binnen Vlaardingen met instellingen, die relevant zijn voor de uitvoering van de diaconale activiteiten.

 

De diaconaal werker :

 • kan creatief denken, bezit innovatief vermogen en beschikt aantoonbaar over een pioniersgeest;
 • heeft het vermogen om mensen te verbinden en te stimuleren;
 • kan samenwerken met vrijwilligers en andere beroepskrachten;
 • staat open naar mensen met verschillende levens- en geloofsopvattingen en geloofsbeleving in kerk en samenleving;
 • is kerkelijk meelevend en heeft een oecumenische achtergrond
 • is bereid om buiten kantooruren te werken.

 

Wij zoeken een diaconaal consulent die :

 • Diaconale projecten in de wijken en binnen de Windwijzer op hoofdlijnen kan ondersteunen en hierin kan adviseren.
 • In staat is gemeenteleden te enthousiasmeren en te verbinden met het stedelijk diaconaal werk.
 • Kennis heeft van de diaconale – en sociale kaart van Vlaardingen of in staat is dit snel te verwerven.
 • Bij voorkeur beschikt over relevante opleiding en / of aantoonbare werkervaring heeft binnen een diaconale organisatie.

 

 • Wij bieden een aanstelling van 16-20 uur waarvan een deel van de uren flexibel ingezet zou kunnen worden;
 • Salaris volgens de rechtspositieregeling van kerkelijk werkers;
 • Een werkplek op het diaconaal bureau in de Windwijzer.

 

Procedure:

Ben je enthousiast geworden en denk je binnen het beschreven profiel te passen?

Stuur dan je brief naar het Diaconaal bureau van de Protestantse Gemeente Vlaardingen, Schiedamseweg 95, 3134 BD Vlaardingen.  T.a.v. Marleen van  der Vlies, voorzitter College van Diakenen, onder vermelding van Vacature Diaconaal Consulent.
Tot uiterlijk 8 juli 2022 kunt u reageren.