Derk Stegeman over het belang om hoop te voeden

In de Volzin van 22 mei staat een interview met Derk Stegeman, directeur van Stek Den Haag. “Soms dreigt cynisme me te overwoekeren”, zegt hij. De drempel van deze stichting voor kerk en stad wordt platgelopen door mensen op zoek naar perspectief en hoop. Maar dit structureel bieden is bijna niet mogelijk, gezien de cultuur en regelgeving in Nederland en Europa. “Hopen heeft voor mij vooral te maken met volharding. Het is iets dat gekoesterd en gevoed moet worden.”

Lees het intervies op Volzin.