De Diaconie Utrecht zoekt een ondernemende manager (17-06)

De Diaconie Protestantse Gemeente Utrecht (DPGU) is namens de Protestantse Gemeente Utrecht
verantwoordelijk voor het diaconale werk in de stad Utrecht en voor zending, werelddiaconaat en
ontwikkelingssamenwerkingsprojecten. Het diaconale werk bestaat uit projecten op het gebied van onder
andere inloophuizen, buurtpastoraat, straatpastoraat en vluchtelingenwerk. De DPGU ondersteunt de
wijkdiaconieën in het uitvoeren van hun diaconale taak.

Het diaconale werkveld is sterk in ontwikkeling om zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid na
corona. Als diaconie zijn we ambitieus in onze doelstelling om meer diaconale activiteiten te ontplooien in
Utrecht, samen met de burgerlijke gemeente en andere partners.

De manager Diaconie is verantwoordelijk voor

 • Het aansturen en ondersteunen van het team van verschillende diaconale werkers, de vrijwilligers en de
  freelancers;
 • Het signaleren van ontwikkelingen op het gebied van diaconaat;
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van diaconaal beleid in samenwerking met het moderamen van de DPGU;
 • Het initiëren en managen van het diaconaal aanbod en het ondersteunen van de 10 wijkdiaconieën;
 • De (coördinatie van) stedelijke diaconale projecten;
 • De (coördinatie van) fondsenwerving ten behoeve van diaconale projecten;
 • De (coördinatie van) interne en externe communicatie over de projecten en aandachtsgebieden van de
  diaconie in samenwerking met het moderamen van de DPGU;
 • Het onderhouden van en participeren in, voor de diaconie, relevante netwerken.

Wij zoeken een manager

 • Die geïnspireerd is door het evangelie en kan uitleggen wat daarvan de betekenis is voor het dagelijks
  werk;
 • Die visie kan ontwikkelen op de rol van het diaconaat in een stedelijke context;
 • Die kennis heeft van de diaconale/sociale kaart van Utrecht of in staat is om deze kennis snel te
  verwerven;
 • Die ondernemend is, voortgang boekt en in staat is om met anderen nieuw diaconaal beleid te
  ontwikkelen dat aansluit bij mensen in een kwetsbare positie en dat te vertalen is naar concrete
  beleidsuitvoering;
 • Die beschikt over relevante opleiding (minimaal HBO) en een aantal jaren aantoonbare werkervaring
  heeft binnen een diaconale of sociaal-maatschappelijke organisatie in een vergelijkbare functie.

Wij bieden

Een aanstelling voor 24-28 uur per week, gedurende twee jaar met de intentie tot verlenging. Een salaris
volgens de rechtspositieregeling van kerkelijk medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland.
Flexibel in te vullen werkdagen, er zijn enkele avondvergaderingen waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.
Een werkplek op het kerkelijk bureau is aanwezig.

Procedure

Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan het beschreven profiel? Mail dan uw motivatie met uw cv uiterlijk
17 juni aanstaande naar de heer H. van der Kolk, voorzitter DPGU, p/a Kerkelijk Bureau PGU,
personeelszaken@protestant-utrecht.nl.

Heeft u vragen over de functie of wilt u meer informatie bel dan met de heer Van der Kolk, 030-2737541.
De gesprekken vinden plaats in de week van 20 juni.

Download de profieltekst

Website diaconie

Website Protestantse Gemeente Utrecht.

Utrecht website PUP