Projectleider individuele hulpverlening Stek Den Haag (11/04)

Wil jij je inzetten voor inwoners van Den Haag die om uiteenlopende redenen tijdelijk niet in
hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien? Zie jij een uitdaging in snel moeten besluiten
over urgente noden? Sta jij stevig in je schoenen en weet je op een weloverwogen manier te
beslissen binnen – en soms buiten – de kaders?

Dan ben jij de betrokken en doortastende projectleider individuele hulpverlening
voor 21 uur per week die wij per 1 juli zoeken als opvolger van onze collega die met pensioen gaat.

Meer over het project:
Individuele hulpverlening betreft kortdurende financiële ondersteuning die Stek biedt aan
inwoners van Den Haag die om uiteenlopende redenen tijdelijk niet in hun eerste
levensbehoeften kunnen voorzien. De 1.000 tot 1.500 aanvragen per jaar komen via
medewerkers en vrijwilligers van Stek, de gemeente Den Haag en maatschappelijke
hulpverleners zoals Leger des Heils en Vluchtelingenwerk. Het gaat om urgente aanvragen,
waarbij we streven naar een snelle afhandeling binnen één tot enkele werkdagen.
Afhandeling van de aanvragen omvat de beoordeling van de casus, het stellen van
aanvullende vragen, doorverwijzing naar andere instanties en opdracht tot uitbetaling.
Aanvragen groter dan € 250 worden beoordeeld door de Commissie Bijstandszaken,
waarvan de projectleider ambtelijk secretaris is.

Als projectleider individuele hulpverlening:
• ben je verantwoordelijk voor de soepele afhandeling van aanvragen voor financiële
hulpverlening, inclusief de administratieve verwerking en (jaar)rapportage. De
projectleider werkt hiervoor samen met de projectmedewerker;
• onderhoud je het netwerk van collega-fondsen in Den Haag en stem je aanbod en
hulpvragen met deze fondsen af;
• geef je voorlichting en trainingen aan collega’s, vrijwilligers en professionals in de
maatschappelijke hulpverlening over beschikbare fondsen, sociale vragen en
individuele hulpverlening in Den Haag;
• signaleer je trends en leemtes in beleid en onderhoud je hierover contact met de
gemeente Den Haag;
• ben je aanspreekpunt en sparring partner voor collega’s over urgente situaties die ze
tegenkomen in hun werk op de locaties;
• ben je ambtelijk secretaris van Commissie Bijstandszaken;
• neem je deel aan diverse overleggen met externe partijen, zoals Cliëntenraad Sociaal
Domein en Medisch Overleg Ongedocumenteerden.

Wij zoeken iemand die:
• na een afgeronde sociale of agogische opleiding op HBO- of WO-niveau relevante
werkervaring heeft opgedaan;
• kennis heeft over de situatie van mensen in kwetsbare posities (armoede, schulden,
dak- en thuislozen, ongedocumenteerden). Goede kennis van de sociale kaart van
Den Haag en ervaring in de sociale (financiële) hulpverlening is een pré;
• zich kan inleven in noodsituaties, maar praktisch blijft denken;
• communicatief sterk is en goed kan signaleren en rapporteren;
• affiniteit heeft met administratief werk en een goed ontwikkelde
computervaardigheid bezit;
• affiniteit heeft met de open christelijke levensovertuiging en het werk van Stek.

Wij bieden:
• een uitdagende en afwisselende baan in een inspirerende omgeving;
• goede arbeidsvoorwaarden volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling van de
Protestantse Kerk in Nederland, w.o. een dertiende maand;
• een salaris – afhankelijk van opleiding en ervaring – van minimaal €2.638 en
maximaal € 3.835 bruto per maand (bij een fulltime aanstelling van 36 uur per week);
• een dienstverband voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Iets meer over ons:
Stek – voor stad en kerk is de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse
Kerk in Den Haag. De 45 medewerkers van Stek zetten zich samen met ruim
850 vrijwilligers in voor de vrede van de stad, door mensen met elkaar te
verbinden, zodat ze elkaar kunnen beschermen, versterken en bezielen.
Stek ontwikkelt activiteiten voor een leefbare stad en ter ondersteuning van
levendige en solidaire gemeenschappen.

Informatie en solliciteren:
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Jenneke van Veelen
(projectleider individuele hulpverlening) of Henriëtte Boerma (afdelingsmanager), via 070
318 1616. Nadere informatie over het werk van Stek lees je op www.stekdenhaag.nl.

Reageren kan tot en met 11 april 2022 door een gemotiveerde sollicitatiebrief, gericht aan
mevr. H. Boerma, vergezeld van een curriculum vitae, op te sturen naar Jantine Wignand
(managementassistent) via jwignand@stekdenhaag.nl. De eerste ronde van
selectiegesprekken staat gepland voor 19 april 2022.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.