Armoedeconferentie met Carola Schouten (30 januari)

Afgelopen jaar is onderzocht wat kerken en kerkelijke organisaties samen doen op het gebied van armoede, wat hen onderscheidt van andere partijen en welke (maatschappelijke) ontwikkelingen ze zien. Ook inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat hebben meegedaan met dit onderzoek.

Op maandag 30 januari worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd op een armoedeconferentie, we nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen.

Datum:                maandag 30 januari 2023
Tijd:                      10.30 – 14.30, inclusief lunch
Locatie:               Buurt-en-Kerkhuis Shalom, Vrederustlaan 96, Den Haag

Presentatie resultaten

Het programma bestaat uit de presentatie van de belangrijkste resultaten van het onderzoek in de aanwezigheid van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten, korte reacties op het onderzoek, een lunch met tijd voor ontmoeting en workshops.

Aanmelding

U kunt zich hier gratis aanmelden. Heeft u nog praktische vragen over de conferentie? Dan kunt u die stellen via aanmeldingen@protestantsekerk.nl.

Programma

10.30 uur Inloop met koffie en thee
11.15 uur Start van de conferentie
11.30 uur Presentatie van de onderzoeksresultaten 
11.45 uur Reactie van minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten
12.00 uur Korte reacties van ervaringsdeskundige, diaconaal werkers, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, ds. De Reuver en monseigneur De Korte, referent voor Kerk en Samenleving van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.
12.30 uur Vegetarische lunch
13.30 uur Workshops (zie hieronder, inschrijven voor een workshop kan op de conferentie zelf)
14:30 uur Einde conferentie

 

Workshops – Je kunt ter plekke kiezen welke workshop je wilt bijwonen

Ontmoeting en (beleids)verandering

Mensen die te maken hebben met armoede lopen vaak vast in de bureaucratie van de overheid en (hulpverlenings)organisaties. Steeds meer kerken, diaconale organisaties en inloophuizen faciliteren en begeleiden ontmoetingen tussen mensen in armoede en mensen met beslissingsmacht, zoals beleidsmakers en politici. Welke goede ervaringen zijn er opgedaan? Wat zijn valkuilen en aandachtspunten? We delen onze ervaringen en leren van en met elkaar.

Meta Floor, projectleider Luisterkracht bij Netwerk DAK

Kies! Voedselbankwinkel

“Hier word je weer gezien als mens”, zegt een klant van Kies! In buurt-en-kerkhuis Shalom is ruimte gemaakt voor een winkel, waar klanten van de voedselbank producten kunnen kiezen, in plaats van dat zij een pakket krijgen. Meer dan 25 vrijwilligers zorgen ervoor dat 160 klanten uit de buurt wekelijks kunnen komen winkelen. Naast de keuze van producten is er ruimte voor laagdrempelig gesprek, ook over keuze in het leven. Klanten kunnen meedoen aan taallessen, maaltijden, naailes, fietsles en moestuinieren. Of ze worden zelf vrijwilliger bij Kies!

In deze workshop vertellen een vrijwilligster, een klant en de coördinator van Kies! over hun ervaringen met het winkelconcept.

Samen met SchuldHulpMaatje meer mensen duurzaam helpen

SchuldHulpMaatje is landelijk en verbonden met vele kerken en is actief in ruim 150 gemeenten van Nederland met ca. 3000 vrijwilligers. SchuldHulpMaatje bereikt mensen (online) preventief zodat schulden niet te veel opstapelen en coacht jaarlijks ca. 10.000 mensen naar een financieel gezond leven. Zodat ze met meer vertrouwen in het leven staan. Wil je meer weten hoe SchuldHulpMaatje lokaal mensen in schulden bereikt, op welke wijze ondersteuning wordt geboden en hoe je als kerk samen met SchuldHulpMaatje kunt optrekken op terrein van preventie doe dan mee in deze workshop. Maak kennis met onze Postcode Preventie Aanpak, hoe onze Maatjes worden opgeleid en hoe we het gesprek over geldzorgen op gang brengen in kerkelijke netwerken. Wanneer het ons samen lukt dat mensen tijdig om hulp durven te vragen, kunnen we voorkomen dat ze verstrikt raken in een schuldenfuik met veel stress, gezondheidsproblemen, et cetera als gevolg.

Deze workshop wordt gegeven door SchuldHulpMaatje.

Vraag het de ervaringsdeskundige

Vraaggesprek met een ervaringsdeskundige van stichting Sterk uit Armoede. Vraag wat je wilt weten over hoe het is om met armoede te maken te hebben en wat je als kerk zou kunnen doen. Ervaringsdeskundigen zijn mensen die weten wat het is om te maken te hebben met armoede en sociale uitsluiting en die zijn opgeleid om die ervaring in te zetten om de brug te slaan tussen mensen in armoede en vrijwilligers en professionals.

Riane Kuzee – Hoogeveen van Sterk uit Armoede en Derk Jan Poel van Kerkpunt.

Wandeling door de wijk

De wijken Bouwlust en Vrederust waarin de Shalomkerk staat zijn tussen 1953 en 1967 gebouwd. Er wonen een kleine 30.000 mensen in ongeveer 10.000 woningen. Typerend voor de wijken is de hoeveelheid groen en de karakteristieke portiekflats met vier woonlagen. In de jaren ‘60 en ‘70 vestigden zich hier de ambtenaren die werkten op de verschillende ministeries. Inmiddels is de wijk sterk veranderd en wonen mensen vanuit alle werelddelen met hun diverse culturen en religies samen. De wijk bestaat uit 55% niet westers allochtoon, 10% westers allochtoon en 35% autochtoon. Met name de laatstgenoemde groep heeft vaak moeite met alle veranderingen. Daarnaast worden er veel mensen met een migratie- en ggz-achtergrond in de woningen geplaatst.

Cijfers zeggen dat er straten in de wijk zijn waar 80% van de huishoudens betalingsachterstanden hebben. In de jaren 60 zijn er diverse kerken gebouwd in de wijken. Zoals de Shalomkerk, de Exoduskerk en de Pius X. Inmiddels is de Pius X een gezondheidscentrum en worden de eerder genoemde kerken door meerdere kerkgemeenschappen gebruikt. Ook komen kerkelijke gemeenten samen in wijkcentra en in kantoorgebouwen.

Verschillende kerken en kerkelijke organisatie zoals Stek, Buurt-en-kerkhuis Shalom en Leven In Zuidwest zijn maatschappelijk actief in de wijk door ontmoeting te organiseren, voedsel te verstrekken en administratief te ondersteunen. We zien afhankelijkheid en wantrouwen ten opzichte van de overheid en proberen daar verbinding tot stand te brengen door present te zijn.

Martin Schep van Stichting Leven in Zuidwest zal jullie rondleiden door de wijk.