Als corona weer de hoek om komt

Hoe houd je het inloophuis zo lang mogelijk open, ook als er nieuwe coronamaatregelen worden ingevoerd? Wees voorbereidt op oplopende coronabesmettingen, zodat je je niet laat overvallen. Netwerk DAK attendeert je graag op een handreiking met praktische adviezen.

Het is niet fijn om terug te denken aan de afgelopen jaren en hoeveel improvisatie het vroeg om ondanks de coronamaatregelen als inloophuis toch open te blijven. Wat fijner is: voorbereid zijn, zodat je je niet laat overvallen. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren veel geleerd. Gebruik deze inzichten om alvast na te denken over het eigen coronabeleid van jouw inloophuis.

Blijf open

Inloophuizen, buurt- en straatpastoraat vervullen een essentiële rol binnen de samenleving. Houd het inloophuis daarom zolang mogelijk open, ook wanneer de coronabesmettingen (lokaal) weer oplopen. De overheid heeft niet voor niets een uitzondering gemaakt voor mensen en organisaties die werken met kwetsbare groepen. Hoe doe je dat? Wees goed voorbereid en laat je niet verrassen.

Benut ook de buitenruimte 

Eerder dit jaar startte Netwerk DAK het fonds ‘Door corona de deur uit’. Vijftien inloophuizen experimenteerden met nieuwe manieren om doelgroepen te bereiken die (nog) niet over de drempel van het inloophuis kwamen. Deze methode van werken is extra relevant mochten de coronabesmettingen oplopen.

Dit najaar deelt Netwerk DAK de ervaringen van degenen die de deur zijn uitgegaan. Houd onze nieuwsbrief en website daarvoor in de gaten! Heb je nu al vragen? Stuur een email naar coronaherstel@netwerkdak.nl.

Handreiking: alle (voorzorgs)maatregelen op een rij

Het ministerie heeft samen met een aantal belangenorganisaties een handreiking opgesteld die gebruikt kan worden om een toekomstbestendig coronabeleid te ontwikkelen voor sociale ontmoetingsplekken. In deze handreiking zetten ze handig allerlei praktische adviezen onder elkaar. Met deze adviezen kun je ervoor zorgen dat de besmettingskans voor bezoekers, vrijwilligers en professionals waar mogelijk wordt beperkt.

Netwerk DAK zet de handigste adviezen hier alvast op een rij. De hele handreiking lezen? Dat kan hier.

Algemene adviezen

 • Blijf actief in contact met de doelgroep(en), vrijwilligers en de gemeente.
 • Communiceer keuzes en afwegingen tijdig, helder en in overleg met gemeenten en toezichthouders
 • Vertrouw in en op de professionaliteit van vrijwilligers en medewerkers. Zij hebben de eindverantwoordelijkheid en nemen de beslissingen.
 • Denk groot, acteer op maat. Handel zoals in de lokale situatie het meest passend is.

Fase 1: Basisadviezen

In elke situatie geldt (vooralsnog) dat het verstandig is een aantal basisadviezen te blijven volgen:

 • Was vaak de handen en schud geen handen.
 • Bij klachten, thuisblijven en een (zelf)test doen.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht, ventileer de ruimtes.
 • Haal een vaccin, boosterprik of herhaalprik.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Houd afstand waar het kan.

Fase 2: Meer bewustwording: wees voorbereid!

Bovenop de adviezen uit stap 1, wordt geadviseerd de volgende (preventieve) maatregelen te nemen:

 • Maak een plan van openstelling. Het is goed mogelijk dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames fors stijgen. Het is daarom van belang alvast goed na te denken hoe hier mee om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan:
  – inrichting van de locatie met zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, maximaal aantal personen aan een tafel, aantal personen in een ruimte;
 • Bij binnenkomst mondelinge gezondheidscheck.
 • Bied desinfectiemiddelen aan bij de ingang of binnenkomst van een activiteit
 • Denk ook actief na over evenementen, is het evenement verplaatsten naar buiten een optie? Zorg ervoor dat er altijd een ‘plan B´ beschikbaar is.

Fase 3 en 4: Maatregelen

Houd hiervoor de adviezen van het RIVM, OMT en/of MIT nauwlettend in de gaten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Maak afspraken met medewerkers en vrijwilligers over inzetbaarheid + preventief testen.
 • Maximering van aantal deelnemers per activiteit (afhankelijk van ruimte die beschikbaar is).
 • Advies om 1,5 meter afstand (ook bij activiteiten) te hanteren.