20 jaar Wijkinloophuis Vollenhove

In oktober vierde het wijkinloophuis Vollenhove haar twintigste verjaardag. Het inloophuis is een ontmoetingsplak voor bewoners van de L-flat in Zeist. Er was een feestelijke bijeenkomst gepland waar de droom van coördinator Ina Duit (62) zou uitkomen: een menselijke ketting rond de L-flat. Alle bewoners, jong en oud, werkend en werkeloos, hand in hand rondom de flat. Helaas liep het anders.

Het wijkinloophuis Vollenhove is een huiskamer in de wijk voor iedereen, een open huis waar bewoners zomaar even binnen kunnen lopen. De sfeer is er warm en gezellig.

Hand-in-hand
De flat waar het inloophuis is gevestigd staat al een periode in de aandacht. Sinds februari verschijnen er wekelijks portretten van bewoners van de L-flat in het NRC. De flat heeft 728 appartementen onder één dak, een kwart van de bewoners zit in de bijstand. Ook over het jubileum van wijkinloophuis Vollenhove wordt verslag gedaan in het NRC:

Donderdag vierde het inloophuis van de L-flat, de ontmoetingsplek voor bewoners, zijn twintigste verjaardag. Een maaltijd voor de 25 vrijwilligers was het laatste plan dat had standgehouden, de quiches waren al voorgebakken. Toen werden de coronaregels strenger. Exit maaltijd. „Verschrikkelijk jammer”, zegt coördinator van het inloophuis Ina Duit (62). „En zó anti-inloophuis.”
Ze had het zich anders voorgesteld. Haar droom had deze feestdag moeten uitkomen: een menselijke ketting rond de L-flat. Ze droomde soms hardop. Moet je je voorstellen, zei ze dan, een glimlach rond haar mond. Ál die mensen, liefst bewoners, hand in hand om die grote flat – bijna een kilometer in omtrek. Hollanders en buitenlanders, jong en oud, werkend en werkloos. Ze had er „verbinding” mee willen uitdrukken.

De droom werd een serieus plan. Gesprekken met de gemeente waren gaande. Tot diep in 2020 geloofde Ina Duit dat het kon lukken. Het teruggeschroefde feest donderdag bestond uit louter een lunch. De eters waren opgeplitst in tijdscohorten. Men droeg mondkapjes.

Bron: NRC

Feest in beperkte vorm
Ondanks de teleurstellingen hebben we de kop niet laten hangen, vertelt Ina Duit. “We hebben op donderdag 1 oktober er een leuk feest van gemaakt, zij het in beperkte vorm. In twee groepen hebben we een lunch geserveerd met een stukje quiche. Er moesten soms capriolen uitgevoerd worden, zoals onder de tafel door om de afstand te kunnen bewaren. We hadden een prachtige taart met opschrift en logo.” Daarnaast hebben vier jubilarissen een bloemetje ontvangen. De vrijwilligers Marrit, Gordana, Grada en Roy zijn al vanaf het begin betrokken bij de opbouw en het werk van het inloophuis.

Het beste ervan maken
De nieuwe, verscherpte maatregelen maken het werk in het inloophuis lastig, maar het belangrijkste is dat ze open kunnen blijven, vindt Ina Duit. “We zijn weer begonnen met de maaltijd in huis met een klein groepje mensen. Er worden ook nog een aantal maaltijden afgehaald, enkelen worden gebracht. Op woensdagavond proberen we weer wat activiteiten te organiseren, zoals de bingo en een haak- en breicafé. De deelnemers nemen dan wel hun eigen spullen mee. Zo proberen we er met elkaar het beste van te maken.”

gepubliceerd: 22 oktober 2020