100 kussens, 320 zelftesten, 150 mutsen

Dit aanbod kreeg Netwerk DAK in februari voor dak- en thuislozen en andere mensen die moeilijk rondkomen:
100 kussens en dekbedden
320 zelftesten
150 mutsen en dassen
Wij zijn blij met zo’n aanbod en zoeken dan een organisatie waar het bij past. Zo brengen we aanbod en vraag bij elkaar. Er zijn veel mensen die iets willen doen voor een ander. Ook als ze geen vrijwilligerswerk kunnen doen, dragen ze op deze manier toch een steentje bij. Heb je als inloophuis wat nodig? Roep het rond!

In 11 steden zijn inmiddels Quite community’s. Het zijn platforms van vraag en aanbod. Het inschrijven is niet laagdrempelig, maar misschien kun je als coördinator contact leggen en op die manier je bezoekers gebruik laten maken van dat platform.