Ontmoeting en verandering

De kracht van ontmoeting en de noodzaak van (beleids)verandering

Netwerk DAK gelooft in de kracht van ontmoetingen tussen mensen met een verhaal en mensen met invloed, waarin luisteren, respect en wederzijds vertrouwen centraal staan. Een ontmoeting waarbij rollen doorbroken worden, mensen elkaar in de ogen kijken en werkelijk naar elkaar luisteren. Een ontmoeting waarbij harten worden geraakt en een blijvende verandering plaatsvindt. Alleen op deze manier zal er werkelijk een verandering van beleid en een rechtzetten van structuurfouten kunnen plaatsvinden.
Deze aanpak is geen eenvoudige aanpak waarin je even snel het beleid zult veranderen. Het is een taai en traag proces, waarbij harten, hoofden en handelingen diepgaand zullen veranderen. Het is een ervaring die mensen vormt, een ervaring die de betrokkenen meenemen op de school van het leven. En uiteindelijk zal dit leiden tot verbetering van de situatie van mensen die te maken hebben met uitsluiting, met armoede, met stigmatisering.

Mensen met een verhaal zijn deskundig

Mensen die dak- of thuisloos zijn, mensen die die in hun dagelijks leven te maken hebben met uitsluiting of armoede, mensen die vastlopen in onze samenleving: zij weten uit eigen ervaring wat knelpunten zijn in het beleid en hoe dit aangepast of opgelost kan worden. Het is daarom belangrijk dat zij door mensen met invloed worden gehoord. Het gaat hierbij dus niet alleen om de ervaringen van mensen die in de knel zijn gekomen, de knelpunten en struikelblokken die zij ervaren. Het is absoluut van belang om deze rechtstreeks te delen met mensen met invloed. Het is echter de kunst om ook de deskundigheid van de mensen met een verhaal in te zetten. Zij hebben tenslotte inzichten opgedaan die mogelijk kunnen bijdragen aan een oplossing.

Mensen met invloed komen in beweging

In deze ontmoetingen delen de mensen met een verhaal hun ervaringen, wijsheid, vragen en knelpunten met mensen met invloed. Dit kunnen lokale politici, wethouders, beleidsmakers, religieuze leiders en leidinggevenden uit zorg, dienstverlening of bedrijfsleven zijn. Deze mensen met invloed laten zich niet alleen raken, maar komen ook in beweging en zetten zich op grond van deze ontmoetingen in om de structuren van onrecht en uitsluiting te veranderen. Op deze manier laten we zien dat ieder mens telt, en werken we er met elkaar aan mee dat ieder mens tot zijn of haar recht kan komen.

Laat oma thuis, neem lsd mee

Het belangrijkste uitgangspunt in deze ontmoetingen is heel eenvoudig: laat OMA thuis, neem LSD mee. Laat  OMA thuis: Oordelen, Mening geven, Adviseren. Neem LSD mee: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. Door met deze luisterende houding present te zijn, ontstaat er veel moois. Het is dus de kunst om niet van te voren alles al vast te leggen, maar veiligheid te bieden in het proces, waardoor er ruimte is en komt.

Een unieke kans

Op het moment dat rollen worden doorbroken, en mensen elkaar werkelijk zien als (mede)mens, gebeurt er iets moois. Ontmoetingen van mensen met een verhaal samen met mensen van invloed zijn dan ook een unieke kans om iemand te ontmoeten die je in jouw eigen leven niet zomaar tegenkomt. Dit geldt zowel voor de mensen met een verhaal als voor de mensen met invloed: je ontmoet een ander, van mens tot mens, van hart tot hart. En dit doe je, zonder dat je vastgepind wordt op je rol, op je afkomst, op je functie, op je tekort of op dat wat je kunt geven.