Welke fondsen?

Inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat worden gefinancierd door kerken, lokale overheid en fondsen. Ben je op zoek naar geschikte fondsen? Netwerk DAK helpt je op weg.
Inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat worden gefinancierd door kerken, lokale overheid en fondsen. Veel organisaties denken dat zij geen exploitatiekosten kunnen aanvragen bij fondsen. Doorgaans is het wel mogelijk om personeelskosten en huur onder te brengen in een afgebakend project van bijvoorbeeld drie jaar. Er is immers personeel nodig om zo’n project uit te voeren.
Je kunt de lokale overheid aanspreken op een financiële bijdrage als het werk bijvoorbeeld past bij de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft binnen de WMO. Het verschilt per gemeente hoe ze daarmee om gaan. De laatste jaren is bij gemeentes de waardering gegroeid voor inloophuizen, omdat ze laagdrempelig zijn en mensen bereiken die vaak door anderen niet bereikt worden.
Landelijke fondsen hebben vaak speciale programma’s waarbij ze vooral projecten zoeken rond een thema, bijvoorbeeld armoede. Abonneer je op hun nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven. Doorgaans zijn lokale fondsen graag bereid om het werk te steunen. Zij zijn makkelijker te benaderen en kennen de plaatselijke situatie. Kijk eens op lokalefondsen.nl.
Lees hier de vijf voorwaarden waaraan je in ieder geval moet doen voordat je fondsen kunt werven.

Hieronder vind je enkele landelijke fondsen

Wij doen mee geeft bijdragen aan activiteiten voor vluchtelingen tot € 2500. Er is zelfs geen aparte stichting nodig en het antwoord komt binnen 7 dagen.
Kansfonds helpt mensen om te zien naar de kwetsbaarsten in de samenleving.
In 2018 startte Kansfonds met Fonds Franciscus. Fonds Franciscus biedt een vangnet voor de allerkwetsbaarsten in de samenleving. Mensen die in een situatie verkeren waarin hun menselijke waardigheid in het geding is. Fonds Franciscus gaat zich in eerste instantie richten op de ondersteuning en versterking van inloophuizen. Inloophuizen is hierbij een verzamelnaam voor initiatieven als inloopcentra, buurtpastoraat, buurtkerken en straatpastoraat. Op dit moment kunnen geen aanvragen worden ingediend bij Fonds Franciscus, wel bij Kansfonds.
PIN: Projecten in Nederland van de Religieuzen steunt projecten in kerk en samenleving die meehelpen aan de bevrijding of emancipatie van kwetsbare of gemarginaliseerde mensen.
Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum Sioc werkt tegenwoordig onder de naam ProtestantseFondsen.nl en steunt kerkelijke en diaconale projecten die gericht zijn op sociale zorg, gemeenschapsvorming en recreatie voor mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn opvang voor dak- en thuislozen, wijk- en buurtwerk, culturele activiteiten en vakanties voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen.
Haëlla Stichting: Al 50 jaar steunt de Haëlla Stichting inspirerende projecten die veelal kwetsbare mensen helpen, mensenrechten beschermen, een duurzame samenleving realiseren en de wereldvrede bevorderen. Aanvragen tot maximaal € 2.500.
VSBFonds steunt initiatieven waarbij mensen zich ontwikkelen, elkaar helpen en elkaar versterken. Bijvoorbeeld projecten rond sociaal isolement. VSBFonds heeft regionale spreekuren waarvoor je je kunt aanmelden. Je kunt dan bespreken of je project haalbaar is en tips krijgen, dat kan veel werk besparen.
Oranjefonds geeft bijdragen aan projecten waar veel vrijwilligers bij betrokken zijn.
Kerk in Actie steunt projecten in Nederland. Voor meer informatie neem contact op.