Netwerk DAK is een ANBI-erkende instelling. U kunt een bijdrage doneren op
NL19 INGB 0005 9952 48 ten name van Stichting DAK, onder vermelding van “donatie”. Ook kunt u ons werk steunen met een periodieke gift. Dat kan via dit formulier. Bij voorbaat hartelijk dank!

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Medewerkers worden betaald volgens de CAO van kerkelijk werkers van de PKN.

KvK-nummer: 30236372
RSIN-nummer: 819028204

Anbi publicatie

 

Over deze site

Ontwerp: IDlab
Bouw: VDS Graphics
Aan de adviezen op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Netwerk DAK is niet verantwoordelijk voor enige schade ontstaan door gebruikmaking van de informatie van deze website.