Straatpastor/teamleider Straatpastoraat Den Haag (20-12)

De Stichting Straatpastoraat Den Haag is een kleine organisatie, die zich richt op het bieden van aandacht en pastorale zorg aan mensen die op straat leven of daar een groot deel van hun tijd doorbrengen. Pastoraat betekent voor ons het onvoorwaardelijk aanwezig zijn voor mensen die aandacht en/of geestelijke steun nodig hebben in hun bestaan op straat. Deze vorm van pastoraat wordt geboden vanuit een christelijke visie, waarin elk leven de moeite waard is en die nadrukkelijk openstaat voor andere levensbeschouwingen. Het team van het Straatpastoraat bestaat uit drie straatpastors. Vanuit Stek, Stichting voor Stad en Kerk, is een vrijwilligerscoördinator aan het team toegevoegd.

In verband met het aankomende pensioen van de straatpastor / teamleider is de Stichting Straatpastoraat Den Haag per 1 april 2022 op zoek naar een STRAATPASTOR / TEAMLEIDER (m/v) voor 30 à 32 uur per week.

De straatpastor/teamleider geeft samen met het team uitvoering aan het pastorale werk en de wekelijkse vieringen en maaltijden van het Straatpastoraat.

Taken:
Belangrijkste taken voor de teamleider (10-12u per week):
– Leidinggeven aan het team, waaronder personeelsbeleid
– Aanspreekpunt voor externe contacten, waaronder bestuurlijk en politiek Den Haag
– Communicatie en PR
– Verantwoordelijk voor goede afstemming en communicatie met het bestuur
– Verantwoordelijk voor fondsenwerving en subsidies
– Budgetverantwoordelijkheid, waaronder de financiële cyclus
– Verantwoordelijk voor de inhoudelijke en organisatorische richting van het Straatpastoraat
– Verantwoordelijk voor uitvoering van het werk en de rapportage hierover

De belangrijkste taken van de straatpastor zijn (18-20u per week):
– Aanwezig zijn op straat en op andere plaatsen waar de aandachtgroep zich buiten ophoudt
– Aanwezig zijn en ‘spreekuur houden’ op locaties van dagopvang en nachtopvang
– Mensen uit de doelgroep bijstaan in hun geloofs- en levensvragen, onder meer door het maken van individuele afspraken
– Individuele bezoeken brengen aan mensen die in instellingen verblijven
– Waar nodig mensen uit de doelgroep doorverwijzen naar professionele hulpverlening en mensen vergezellen bij belangrijke afspraken bij instanties en loketten
– In afwisseling met de andere straatpastors leidinggeven aan de wekelijkse vieringen
– Het vormgeven en verzorgen van de uitvaart van overledenen uit de aandachtgroep, wanneer dit door nabestaanden en/of hun omgeving of door de afdeling ‘bijzondere hulpverlening’ van de gemeente Den Haag gevraagd of verwacht wordt
– volgens het daartoe opgestelde protocol omgaan met leningen en schenkingen aan mensen en/of het doen van aanvragen voor individuele hulpverlening bij fondsen

De werkdagen zijn in elk geval dinsdag overdag voor teamoverleg en vrijdag tijdens onze wekelijkse viering en maaltijd (ca. 15.00-21.00 uur). De inzet van de overige uren kan in overleg met het team nader worden bepaald.

Functie-eisen:
De persoon die wij zoeken
• heeft een afgeronde (pastoraal-)theologische opleiding op HBO- of WO-niveau
• heeft de bevoegdheid om als predikant of pastor(aal werker) te werken op grond van de
zending/wijding die de straatpastor ontvangt vanuit zijn/haar kerkgenootschap
• heeft affiniteit met de doelgroep van dak- en thuislozen, de doelstellingen en het werk van het Straatpastoraat
• heeft aantoonbare werkervaring in vergelijkbaar pastoraat en vieringen
• is in staat een luisterend oor te bieden zonder oplossingen aan te dragen, kan respect opbrengen voor de keuzes die mensen daadwerkelijk maken en weet goed evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en professionele afstand
• is in staat leiding te geven aan een klein team van professionals, leidinggevende ervaring is een pré
• heeft ervaring in het werken met en (bege)leiding geven aan vrijwilligers
• beschikt over samenbindende competenties en kan goed samenwerken met collega’s in het team, met vrijwilligers, bestuursleden en met organisaties in de stad
• beschikt over sterk ontwikkeld analytisch vermogen
• beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
• kan omgaan met agressie en in voorkomende gevallen de-escalerend optreden
• is stressbestendig, beschikt over mentale veerkracht en kan goed tegen een stootje
• is in staat het werk te structureren en kan ook goed improviseren
• heeft inzicht in de relevante werkvelden en beleidsgebieden van volksgezondheid, welzijn en sociale zaken of is in staat zich dat inzicht toe te eigenen

Wij bieden
• uitdagend werk in een inspirerende werkomgeving
• een team van ervaren en gedreven collega’s
• een dienstverband voor de duur van een jaar met de mogelijkheid van verlenging
• goede arbeidsvoorwaarden volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland en een salaris– afhankelijk van relevante werkervaring – van minimaal € 2.571 en maximaal € 4.350 bruto per maand op fulltime basis (36 uur per week).

Informatie, solliciteren en gesprekken
Meer informatie over het Straatpastoraat is te vinden op www.straatpastoraatdenhaag.nl. Nadere informatie over het werk en de vacature is te verkrijgen bij straatpastor/teamleider Klaas Koffeman (06)55895582. Solliciteren kan tot en met 20 december 2021 door een motivatiebrief en CV op te sturen naar Elly Spoelstra, voorzitter van het bestuur van het Straatpastoraat (ellyspoelstra@gmail.com). De eerste ronde gesprekken vindt plaats op 5 januari 2022. Meelopen met de viering en maaltijd is waarschijnlijk onderdeel van de selectieprocedure (op 7, 14 of 21 januari).