RK Drugspastor Amsterdam (01-09)

Stichting Drugspastoraat Amsterdam is op zoek naar een Katholieke pastor (24 uur per week) voor pastorale begeleiding van mensen, in het bijzonder (ex-) verslaafden, die aan de rand van de samenleving zijn geraakt.

Je zoekt onze doelgroep op in hun eigen leefwereld: thuis, op straat, in de opvanglokaties en hun ontmoetingsplekken. Van daaruit breng je mensen samen in een vierende en levendige gemeenschap. Je werkt nauw samen met de huidige drugspastor (PKN), de vrijwillig(st)ers en met het bestuur. Het is een ambulante functie, het DPA beschikt over een kleine werkruimte/gespreksruimte bij de Princehof (onderdeel van de Regenboog). De realiteit leert dat de pastor veel op pad is. Gezien de samenstelling van het team gaat onze voorkeur gaat uit naar een dynamische en ondernemende man die verbonden is met de katholieke traditie en gemeenschap en woont in metropoolregio Amsterdam. Het betreft een functie conform de arbeidsvoorwaardenregeling functie predikant/KW’er van de Protestantse Kerk in Nederland.

De pensioenregeling is ondergebracht bij PF Zorg en Welzijn. Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) behoort tot de procedure.

Basistaken:

 • individuele pastorale begeleiding bij mensen thuis (soms betreft dat begeleid wonen-voorzieningen van HVO-Queriodo), en aan bezoekers van het inloopspreekuur. Hierbij komen vragen rond zingeving en eigenwaarde, schuld en verzoening, verlies, wanhoop en verdriet, hoop en perspectief aan bod.
 • De pastor werkt vanuit de presentiebenadering.
 • Voorbereiden en leiden van de wekelijkse vieringen voor deze doelgroep, samen met de doelgroep en de vrijwilligers. De pastor zal één à twee keer per maand voorgaan.
 • Begeleiden van vrijwilligers, waarbij belangrijk is dat de pastor in staat is om nieuwe vrijwilligers te werven en te trainen voor gedifferentieerde taken.
 • Groepsbegeleiding (O.m. gespreksgroep tijdens het wekelijkse inloopspreekuur en op de woonlocaties, en andere activiteiten zoals de jaarlijkse Lourdes Bedevaart, Kruisweg op Goede Vrijdag.)
 • Initiëren, ontwikkelen en aanbieden van deskundigheidsbevordering over geloof en zingeving voor medewerkers die werkzaam zijn in zorg, opvang en welzijn met name in de locaties van HVO-Querido
 • Stervensbegeleiding en mede voorbereiden van en voorgaan in uitvaartdiensten.
 • Deelnemen aan netwerken van drugshulpverlening en in staat zijn om nieuwe organisaties aan het drugspastoraat te verbinden en daarmee samen te werken.
 • Ontwikkelen van nieuwe activiteiten en vinden van nieuwe doelgroepen aan de hand van het onlangs verschenen onderzoeksrapport waardoor Drugspastoraat niet alleen haar werk kan voortzetten, maar ook nieuwe impulsen krijgt.
 • Financiën en fondsenwerving. De pastores hebben, belangrijke werkzaamheden m.b.t. werving van fondsen en doen de wekelijkse uitgaven en de samenhangende administratie. E.e.a. in samenspraak met de penningmeester.

Bijzondere meer kerkgebonden katholieke activiteiten:

 • Het mede-begeleiden van de jaarlijkse Lourdesbedevaart;
 • De jaarlijkse Kruisweg op Goede Vrijdag;
 • Contact houden met de Katholieke kerken van Amsterdam e.o.;
 • Voorbereiding en (toeleiding naar) bediening van ambtsgebonden sacramenten;

Functie eisen:

 • Afgeronde theologische opleiding op universitair of HBO- niveau. Een agogische opleiding daarnaast, betekent een pré.
 • Kennis en ervaring op gebied van social media en hierin ondernemend zijn om nieuwe groepen aan het drugspastoraat te binden en het drugspastoraat een ‘digitaal gezicht’ te geven naar buiten
 • Ervaring in dit of vergelijkbaar werkveld (bv. in kerk- en buurtwerk, inloophuizen of straatpastoraat).
 • Maken van nieuwe projectplannen, verantwoordingen en beleidsnotities, inhoudelijke jaarverslagen.
 • Dusdanige betrokkenheid bij de RK Kerkgemeenschap dat een zending van de Bisschop van Haarlem-Amsterdam tot de mogelijkheden behoort.
 • Affiniteit dan wel ervaring met fondsenwerving

Competenties:

 • open-minded zijn
 • enthousiast
 • tonen van initiatief
 • ondernemend
 • teamplayer met de collega-pastor, vrijwilligers en met andere disciplines
 • netwerken met de stakeholders
 • stevig in je schoenen staan
 • in staat zijn om met empathie je in te leven én het uit te houden in de (soms ook weerbarstige/crisissituatie) wereld van de mensen die in deze/onze gemeenschap hun steun zoeken/ Het vermogen mensen in hun levenssituatie te accepteren en daarin present te zijn.
 • In staat zijn met compassie naast de ander te staan, wanhoop te kunnen verdragen en met crisissituaties om te kunnen gaan vanuit het perspectief van de leefwereld van de mensen die steun zoeken.

Meer informatie

Als kandidaat word je uitgenodigd om een motivatiebrief met CV vóór 1 september te mailen naar de katholieke pastor Mark Lieshout, die ook beschikbaar is voor het verstrekken van nadere informatie: m.lieshout55@gmail.com 06-51038518. Voor achtergrondinformatie en activiteiten: zie de website www.drugspastoraat.nl.