Coördinator JOTA Oostburg (17-01)

‘Je zult liefde hebben tot je naaste, die een mens is zoals jij’. JOTA wil een plek zijn waar dit visioen dichterbij komt. De activiteiten van JOTA zijn een middel om dit doel te bereiken, namelijk ‘medemens zijn’.

JOTA bestaat ruim 5 jaar en is gevestigd in Oostburg, in het hart van West ZeeuwsVlaanderen. In die tijd is de organisatie gegroeid, op basis van vragen uit de samenleving. De stichting heeft twee (parttime) betaalde krachten in dienst. Eén als coördinator en één, die uitvoering geeft aan het jeugd- en jongerenwerkwerk (JOTA-jong). Daarnaast draaien de activiteiten op ruim 35 vrijwillige medewerkers. Door vertrek van de huidige coördinator wordt de functie van coördinator vacant.

De coördinator is, in opdracht van het bestuur, verantwoordelijk voor de uitvoering en vormgeving van het beleid, geeft leiding aan de gehele uitvoerende organisatie en de vrijwillige medewerkers. Hij/zij werkt op basis van gelijkwaardigheid samen met de jongerenwerker.

Functie: Kerkelijk werker als coördinator van JOTA, huis voor ontmoeting en inspiratie

Aantal uren: 10-12 uur per week

Aanstelling: 1 maart 2021, voor de periode van 2 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Klik hier voor een profielschets voor de functie coördinator

Informatie en solliciteren:
Neem contact op met het bestuur via de secretaris:

E: joke.steeneveld@zeelandnet.nl T: 06-384 112 01

Solliciteren kan vóór 17 januari 2021 door een motivatiebrief en curriculum vitae te sturen naar het bestuur van JOTA (zie boven) U krijgt een ontvangstbevestiging.