Van welke trainingen kun je gebruik maken

Deskundigheid en bijscholing zijn belangrijk voor vrijwilligers, medewerkers en besturen. Netwerk DAK biedt zelf geen trainingen aan, maar geeft een overzicht van relevante trainingen. Maak ook eens gebruik van online trainingen.

Lees meer…

Download hier het overzicht van trainingen. Het overzicht is bijgesteld in december 2019.

Heb je niet gevonden wat je zoekt of meer informatie nodig, neem dan contact op met Helma Hurkens via info@netwerkdak.nl.

Tafel van Hoop

Op zoek naar een project voor ontmoeting, zingeving en verdieping? De ‘Tafel van Hoop’ biedt een format. “Openhartige ontmoetingen zijn niet vanzelfsprekend, we moeten er ruimte voor maken.”

Lees meer…

Op de website Tafel van Hoop, vind je werkvormen en thema’s uitgewerkt die je kunt gebruiken om je eigen Tafel van Hoop te creëren. Laat deze activiteit een aantal keren terugkomen en maak het een onderdeel van je aanbod van activiteiten. www.tafelvanhoop.nl.

Geef vluchtelingen perspectief

Wil je als inloophuis van betekenis zijn bij de integratie van statushouders in je wijk of dorp? Kerk in Actie deelt een aantal prachtige voorbeelden en een handleiding gebaseerd op de vier stappen die je hierbij kunt zetten: bezinnen, ontmoeten, koppelen en instromen.

Lees meer…

Veel lokale kerken zijn actief om vluchtelingen gastvrij te onthalen en ook concreet van betekenis bij de integratie van de statushouder in wijk of dorp. Hierbij speelt bezinnen, ontmoeten, koppelen of instromen een belangrijke rol. Kerk in Actie deelt hiervan een aantal prachtige voorbeelden en een handleiding. Laat je inspireren als je in je eigen omgeving aan de slag wilt gaan voor én met vluchtelingen. En bekijk ook de Actiebrochures Op zoek naar veiligheid.

Materiaal voor inloophuizen

Zoek je materiaal dat speciaal ontwikkeld is voor inloophuizen? Zoek je als coördinator handvatten voor een vrijwilligersbijeenkomst?

Lees meer…

Het cursusmateriaal voor inloophuizen dateert uit 2003, maar is nog steeds goed bruikbaar. Slechts op de punten samenwerking met andere organisaties en privacy is het verouderd. Het materiaal is gemaakt voor 3 opeenvolgende bijeenkomsten en/of 6 modules en bevat werkbladen.

De bijeenkomsten zijn:

  • Doelstelling van het inloophuis
  • Communicatie, luisteren, vooroordelen
  • Samenwerking en feed back geven

De modules zijn

  • Grenzen
  • Huisregels
  • Omgaan met agressie
  • Gastvrijheid
  • Verschillende groepe
  • Weet ik als gastheer/gastvrouw wat goed is voor de ander?

Vraag het materiaal aan per e-mail: info@netwerkdak.nl.

Handleiding Goed op Weg

Train zelf vrijwilligers van inloophuizen met dit materiaal. Het is voldoende voor vier bijeenkomsten.
‘Goed op weg’ stimuleert een open gesprek tussen vrijwilligers van inloophuizen met de zin en waarde van het kerkelijk presentiewerk.

Lees meer…

Wat zijn voor vrijwilligers momenten die er toe doen? Hoe kun je er met elkaar voor zorgen dat die momenten vaker voorkomen? ‘Goed op Weg’ werd gemaakt door Elsa Roza van Vonkje Toerusting.

‘Goed op weg’ bevat de volgende elementen
1. vrijwilligers denken actief na over de zin en de waarde van het werk
2. zij gaan hierover met elkaar in gesprek
3. zodat zij de zin en de waarde van het werk beter onder woorden kunnen brengen
4. en beter zicht krijgen op hun vermogen om de waarde te vergroten.

In het Informatieblad Waarden-Goed op weg worden woorden toegelicht die helpen om de eigenheid van inloophuizen te beschrijven en bespreken. Bijvoorbeeld: Wat is ont-moeten, programmaloosheid als deel van een groter geheel, gastvrijheid.
De download geeft de gecomprimeerde versie. De volledige versie kun je aanvragen via info@netwerkdak.nl

Download Handleiding Goed op weg

Else Roza
www.vonkje.net
06 48111162
info@vonkje.net

Vrijwilligers en levensvragen

“Ik ging met een bezoeker praten. Maar die wilde helemaal niet praten. Nu ga ik naast hem zitten en zeg niets. Soms praat hij dan.” Dat vertelt een vrijwillige gastheer tijdens de regionale bijeenkomst over levensvragen. De clou is, dat het altijd gaat om hoe het voor de ander is. Als iemand bang is voor de tandarts, wuif het niet weg, maar nodig uit om er over te vertellen. Dat iemand naar je luistert, daar gaat het om, niet om oplossingen.